Geografisch thema

Gravestraat

ID: 14949   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14949

Beschrijving

Verbindingsstraat tussen Peerstalstraat en Beernemsteenweg. Oorspronkelijk deel uitmakend van de oude grafelijke weg die van Gent naar Brugge liep. De straat wordt vermeld in het renteboek van 1666 als "ende west de suutsyde de t's graeven straete".

Weergegeven in het renteboek van het Sint-Amandsche van 1639 als een straat met een recht straattracé, gekenmerkt door verspreide bebouwing, vooral geconcentreerd in het eerste straatgedeelte bij het kruispunt "ter Perstalle". Ook aanduiding van het "Spaensche Brouwerije". Op het einde van de straat aanduiding van een perceel bos (gelegen op de hoek van de huidige Schaapsdreef). Een gelijkaardige situatie is terug te vinden in het landboek van 1756. Het eerste straatgedeelte is voorzien van verspreide bebouwing, het tweede straatgedeelte voorbij de Schaapsdreef wordt ingenomen door partijen bos. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) is de straat afgezoomd met bomen en is dezelfde bebouwing terug te vinden.

Thans verspreide bebouwing bestaande uit woonhuizen en hoeves. Hoeves bestaande uit grondig verbouwde losse bestanddelen ingeplant op percelen aan de straat gelegen of op achteringelegen percelen. Tot op heden worden nieuwe woningen gebouwd, op braakliggende percelen of op vrijgekomen percelen na de afbraak van oudere bebouwing.

Naast de dominerende woonfunctie, op het einde van de straat een industrieterrein.

  • BISSCHOPPELIJK ARCHIEF BRUGGE, Renteboek St.-Amandsche-Wingene, nr. C 119.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Gemeentearchief Wingene, nr. 71.

  • LAMS L., Wingene, in HOLLEVOET F., Als straten gaan ... praten, Tielt, 2005, p. 283.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

  • Omvat
    Villa

  • Is deel van
    Wingene