Geografisch thema

Guido Gezellestraat

ID: 14951   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14951

Beschrijving

Straat gelegen in het centrum van Wingene. Oorspronkelijke naam Gloriestraat vervangen door huidige naam naar aanleiding van de Guido Gezellefeesten in 1930. In de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) aangeduid met de naam "gloriestraete".

Rechte verbindingsstraat beginnend bij het Guido Gezelleplein en eindigend bij Kaplotestraat. Aflopend naar de kerk toe. Straat bedekt met betonklinkers afgezoomd met kasseien. Lang onbebouwde straat. Op 17de-eeuwse kaarten weergegeven als een bijna nog onbebouwde straat. Op de kaart horend bij het renteboek van de heerlijkheid Oyghem (1640) weergegeven als een straat met bebouwing op de hoek met het huidige Guido Gezelleplein. Op het einde van de straat aanwezigheid van de omwalde site "De kaplote", Kaplotestraat nrs. 1-3. Ook ter hoogte van het kruispunt met de Kaplotestraat een eenlaagswoning. Dezelfde situatie is terug te vinden op de kaarten horend bij het renteboek van het Hauweelsche van 1645. In de loop van de 18de eeuw cf. de kaart van Ferraris (1770-1778) en het landboek van 1756, worden enkele woningen gebouwd en krijgen beide straatwanden met een bijna aaneengesloten bebouwing. In Atlas der Buurtwegen (circa 1843) weergegeven als een straat met aaneengesloten bebouwing.

De oudste bebouwing gaat terug tot de eerste helft van de 19de eeuw (zie weergave op het primitief kadasterplan (circa 1829)). Overwegend woningen van één à twee bouwlagen en twee à vijf traveeën onder een pannen zadeldak. Het homogene karakter wordt mede bepaald door al dan niet beschilderde en bepleisterde lijstgevels van de breedhuizen opengewerkt met rechthoekige muuropeningen. Weinig uitgesproken architecturale vormkenmerken.

 • BISSCHOPPELIJK ARCHIEF BRUGGE, Renteboek St.-Amandsche- Wingene, nr. C 119.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Fonds Aanwinsten, nr. 2.718.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Gemeentearchief Wingene, nr. 71.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Schenking Van Caloen, nr. 18.
 • RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Fonds Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 1.123.

 • Wingene, in HOLLEVOET F., Als straten gaan ... praten, Tielt, 2005, p. 283.
 • PATTEEUW J., Wingene in oude kaarten van 1600 tot 1800, in Ons Wingene, jaarboek 5, 2002, p. 12-30.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Hoekpand

 • Omvat
  Winkelpand

 • Is deel van
  Wingene