Geografisch thema

Heilig Sacramentstraat

ID: 14952   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14952

Beschrijving

Verbindingsstraat tussen de Beernemsteenweg en Tieltstraat. Ten oosten van het centrum van Wingene gelegen. Geasfalteerd. De straat wordt weergegeven in het renteboek van het Hauweelsche van 1645. Aangeduid met de naam: "t sacraments straetkin; straetjen daer de processie op Heijlich Sacraments dach passeert". In de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) aangeduid met huidige naam en omschrijving: "chemin du lieu dit den Kozynhoeke à la chaussée de Thielt".

Lang onbebouwde straat gebleven. Oudst gekende weergave van de straat in het renteboek van het St.-Amandsche Wingene van 1639. Weergegeven als een lange weg evenwijdig lopend met de "ringbeek" die een kronkelend verloop kent. De bebouwing bestaat uit een achteringelegen hoeve halverwege de straat en bebouwing op het einde van de straat bij de huidige Tieltstraat. Volgens het landboek van Wingene van 1756 aanwezigheid van de "Verheylemeesch", een achterleen van de heerlijkheid Oyghem-Wingene. Omschreven als "drye g. landts die verandert syn van leen in chins, daervan dater noh een gemet leen is daerneffens gelegen tusschen het sacramentsstraetken ende beke". In de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) weergave van bebouwing op de hoek van de Zandbergstraat en de Steenbeekweg.

Het huidige straatbeeld is fasegewijs tot stand gekomen. Grotendeels bepaald door een nieuwbouwverkaveling met uitlopers in de doodlopende zijstraten Steenbeekweg en Eikenstraat. De oostzijde van de straat is schaars bebouwd met aanwezigheid van weilanden. De oudste bebouwing dateert van 1921 (nr. 4).

 • BISSCHOPPELIJK ARCHIEF BRUGGE, Renteboek St.-Amandsche- Wingene, nr. C 119.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Gemeentearchief Wingene, nr. 71.

 • LAMS L., Wingene, in HOLLEVOET F., Als straten gaan ... praten, Tielt, 2005, p. 284.
 • PATTEEUW J., Wingene in oude kaarten van 1600 tot 1800, in Ons Wingene, jaarboek 5, 2002, p. 12-30.
 • PATTEEUW J., Feodaal overzicht van Wingene, in Ons Wingene, jaarboek 10 (deel 2), 2007, p. 66.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning van 1912

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing

 • Is deel van
  Wingene