Geografisch thema

Kapellestraat

ID
14963
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14963

Beschrijving

Straat beginnend in het dorpscentrum van Wingene en eindigend bij de Ratelingestraat. De straatnaam verwijst vermoedelijk naar een kapel die hier heeft gestaan. In een verkoopakte van 1843 staat "een partij zaailand gelegen zuid ten dorpe, langst de straete naer Eeghem, waer op den hoek een capelleken staet ...". De straat liep naar "te Cappelhoutte", een achterleen van Ter Vloet.

De straat staat met huidig tracé weergegeven op oud kaartenmateriaal. Een eerste weergave van de straat is terug te vinden op een kaart van 1639 in het tiendenboek van het Sint-Amandsche. Er is bebouwing in het begin van de straat bij de Tieltstraat. Ten noorden van de Steenbeek weergave van de site "Poelvoorde-ten-Hove" (huidig nummer 51), een site met dubbele omwalling met centraal een éénlaagsvolume. Een gelijkaardige situatie is terug te vinden op een kaart van 1645 horend bij het renteboek van het Hauweelsche. Hierop is enkel het eerste gedeelte van de Kapellestraat weergegeven. De bebouwing situeert zich op de hoekpercelen bij de huidige Tieltstraat. In het landboek van 1756 concentreert de bebouwing zich tegenaan de huidige Tieltstraat. Voorbij de splitsing aanwezigheid van een hoeve. Verderop in de straat weergave van de site "'t Klokhof" of "Poelvoorde-ten-Hove", nummer 51. De site, toegankelijk via een lange dreef beginnend bij de Tieltsteenweg wordt weergegeven met een opper- en neerhof binnen een omwalling. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) is een gelijkaardige situatie weergegeven.

Op het primitief kadasterplan (circa 1829) weergave van een schaars bebouwde straat met concentratie van bebouwing in het begin van de straat. Onder meer aanwezigheid van een steegbeluik en eenvoudige arbeiderswoningen.

In de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) concentreert de bebouwing zich nog steeds in het begin van de straat. In het eerste straatgedeelte ook weergave van gekoppelde woningen. De hoeve "'t Klokhof" of "Poelvoorde-ten-hove" wordt niet meer weergegeven als een omwalde site.

Huidig straatbeeld. De straat kan qua bebouwing in twee delen worden opgesplitst. Het eerste straatgedeelte van de Tieltstraat tot de Molenstraat wordt getypeerd door aaneengesloten bebouwing en een zijstraat Keizerstraat die toegang geeft tot het Gemeenteplein van Wingene. Hierbij aansluitend een nieuwbouwverkaveling. De arbeiderswoningen van twee à drie traveeën en één bouwlaag, soms opgevat als gekoppelde woningen, hebben een al dan niet geschilderd roodbakstenen gevelparement. Een aantal zijn grondig verbouwd en kregen een nieuw gevelparement en aangepaste muuropeningen.

Het tweede straatgedeelte voorbij de "Steenbeek" wordt gekenmerkt door een meer agrarisch karakter met akker- en weilanden. Voornamelijk verspreide hoevebouw bestaande uit losse bestanddelen die meestal zijn verbouwd tot grootschalige landbouwbedrijven. De oudste hoevegebouwen gaan terug tot de eerste helft van de 19de eeuw zie Klokhof, nummer 51, oorspronkelijk met omliggende akker- en weilanden, sinds 2000 omgevormd tot het bedrijventerrein "Verrekijker" (Tieltsteenweg).

 • Bisschoppelijk Archief Brugge, Renteboek St.-Amandsche-Wingene, nr. C 119.
 • Rijksarchief Brugge, Schenking Van Caloen, nr. 18.
 • Rijksarchief Brugge, Gemeentearchief Wingene, nr. 71.
 • LAMS L., Wingene, in HOLLEVOET F., Als straten gaan ... praten, Tielt, 2005, p. 285.
 • PATTEEUW J., Wingene in oude kaarten van 1600 tot 1800, in Ons Wingene, jaarboek 5, 2002, p. 12-30.
 • PATTEEUW J., Feodaal overzicht van Wingene,in Ons Wingene, jaarboek 10 (deel 2), 2007, p. 135-136.

Bron: GILTÉ S. & BAERT S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis in cottagestijl

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Herberg

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve Klokhof

 • Is deel van
  Wingene


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kapellestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/14963 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.