Geografisch thema

Margote

ID
14970
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14970

Beschrijving

Afbuigende straat tussen Oud Dorp en Bohemen, volgt deels het tracé van de oude heerweg tussen Gent – Dendermonde langsheen de Schelde. Zoals eerder vermeld is deze belangrijke verbindingsweg opgetekend als "Heerwech naer Dendermonde" op de "Caerte ende discriptie figuerative vande gheel den Lande van Aelst" door J. Horenhault in 15(9)6 en aangegeven op de kaart van het Land van Aalst gepubliceerd in "Flandria Illustrata" van A. Sanderus van 1644. Ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwekapel splitst de straat en geeft westwaarts aansluiting op Moleken, als onderdeel van de huidige steenweg Wetteren – Dendermonde aangelegd in de eerste helft van de 19de eeuw als kortere verbinding naar Wetteren en parallel lopend aan de spoorlijn 53. De straatnaam is ontleend aan de gehuchtsnaam, waarvan in een schouwingsverslag van 1764 sprake is en die op de kabinetskaart van graaf de Ferraris van 1771-1778 genoteerd staat. Volgens De Potter en Broeckaert samen met Bohemen, Dorp en Schoonaarde één van de vier oudste woonkernen van Wichelen die via de heerweg met elkaar verbonden waren. Gehucht eertijds gekend als Meergoot of Margoot, en verwijzend naar een nabijgelegen ondiep meer dat via een goot of groeve afwaterde in de Schelde. Gehucht ontwikkeld tot dorpscentrum in de plaats van Dorp, na de bouw van de nieuwe Sint-Gertrudiskerk in 1870-1872. Ontwikkeling gepaard gaand met de oprichting van een nieuwe pastorie (1871), school en klooster (1874 en 1877) en gemeenteschool met hoofdonderwijzerswoning (1875-1876; inmiddels gesloopt). Straat aanvankelijk met verspreide bebouwing, na 1870 geëvolueerd tot centrumstraat en verkeersas met lintbebouwing.

 • DE POTTER F. - BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen. Vierde reeks - Arrondissement Dendermonde, Derde deel, Wichelen, Wieze, Zele, Gent, 1893.
 • MATTHIJS P., Straatnamen van Wichelen hun oorsprong en betekenis. Deel II, Heem en Oudheidkundige Kring Wichelen, V, 3, 1978, p. 57-58.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met voortuin

 • Omvat
  Café Markoen

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Herenhuis De Geest

 • Omvat
  Huis Govaert

 • Omvat
  Kasteel Janssens

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Gertrudis

 • Omvat
  Pastorie Sint-Gertrudisparochie met tuin

 • Omvat
  Patronaatsgebouw

 • Omvat
  Scheldehoekkapel met herdenkingsboom

 • Omvat
  School en klooster van de zusters van Sint-Vincentius a Paulo

 • Is deel van
  Wichelen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Margote [online] https://id.erfgoed.net/themas/14970 (Geraadpleegd op )