Geografisch thema

Keukelstraat

ID: 14971   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14971

Beschrijving

Straat in het centrum van het gehucht Sint-Jan. Loopt van de Rakestraat naar de Kleine Veldstraat. De straatnaam is een verkorte versie van het toponiem "Keukelaers stick". Dit bevond zich op het einde van de huidige Vriesestraat, die voorheen ook de Keukelstraat heette. De naam zou verwijzen naar een persoon die hier heeft gewoond.

Lang schaars bebouwde straat geweest. De straat staat weergegeven op de kaart van Ferraris (1770-1778). Aan de noordzijde van de straat deels ingenomen door bossen die vermoedelijk deel uit maakten van het uitgestrekte "Wingens veld".

Straat met concentratie van bebouwing tussen de Balgerhoekstraat en de Kortstraat. Schaarser bebouwd tussen de Balgerhoekstraat en de Schuiferskapellestraat. De oudste bebouwing staat weergegeven in de Atlas der Buurtwegen van circa 1843. De enige bebouwing in de straat was de zogenaamde veldschool en de latere pastorie (nr. 29) en op de hoek met de Balgerhoekstraat. Tussen de Kortstraat en de Kleine Veldstraat aanwezigheid van enkele hoeves met losse bestanddelen onder meer nr. 49 met behouden schuur van verankerde baksteen met centraal een inspringende doorrit, grondig verbouwd boerenhuis.

Grote bouwactiviteiten na het bouwen van de nieuwe parochiekerk in 1937. De bebouwing concentreert zich tussen de Kortstraat en de Balgerhoekstraat. Breedhuizen met al dan niet een commerciële functie, van twee bouwlagen onder een pannen zadeldak. Twee à vier traveeën met al dan niet beschilderd bakstenen parement. De woonhuizen uit de jaren 1930 met weinig uitgesproken vormkenmerken. De vroegere school en latere parochiezaal is afgebroken. De vrijgekomen gronden worden gebruikt als parking. Ter hoogte van het kruispunt Keukelstraat / Balgerhoekstraat nieuwbouwverkaveling.

 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Gemeentearchief Wingene, nr. 71.

 • LAMS L., Wingene, in HOLLEVOET F., Als straten gaan ... praten, Tielt, 2005, p. 285.


Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

 • Omvat
  Begraafplaats

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

 • Omvat
  Pastorie van de parochie Sint-Jan

 • Omvat
  Woning

 • Omvat
  Woon- en winkelhuis

 • Is deel van
  Wingene