Geografisch thema

Lavoordestraat

ID: 14977   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14977

Beschrijving

Verbindingsstraat tussen het gehucht Scheewege en Sint-Elooi, beginnend bij de Hillesteenweg en eindigend bij de Rozendalestraat. Licht gebogen straattracé. Volgt grosso modo het tracé van Kloosterbeek overgaand in de Veldbeek.

De straatnaam verwijst naar de hier gelegen "Lavoordeacker", een bekend toponiem in Wingene. Er is geen duidelijke verklaring voor de naam. Vermoedelijk verwijzend naar het hier gelegen meersengebied. Het "Goed te Lavoorde" was een achterleen van het Hof van Wingene en lag aan de rand van de beek. De site staat afgebeeld in het tiendenboek St.-Amandsche van circa 1639 en situeert zich ter hoogte van nr. 27. Het achterleen lag ten noordwesten van het kasteel van het Hof van Wingene. Er was een verbindingsdreef tussen de hoeve en het kasteel. De oudste vermelding dateert van 1368.

In het landboek van Wingene van 1756 concentreert de bebouwing zich vooral in het begin van de straat bij het kruispunt met de Hillesteenweg. De bebouwing bestaat uit vrijstaande woningen, meestal loodrecht op de straat ingeplant. Een gelijkaardige situatie is terug te vinden op de kaart van Ferraris (1770-1778). De straat is schaars bebouwd met weergave van de achteringelegen hoeve "Goed te Lavoorde". Lang dezelfde situatie gebleven cf. weergave in de Atlas der Buurtwegen (circa 1843).

Thans weinig overgebleven van de bebouwing weergegeven op de 18de-eeuwse kaarten. De hoeve "Goed te Lavoorde" is grondig verbouwd. Ook weinig overgebleven van de oorspronkelijke 19de-eeuwse bebouwing bijvoorbeeld nr. 23, een lage arbeiderswoning met geïncorporeerde stalling, parallel aan de straat. Volgens het kadaster opgetrokken in 1896. Soms met behouden schuur (nr. 18) of behouden boomgaard of monumentale erflindes.

 • BISSCHOPPELIJK ARCHIEF BRUGGE, Renteboek St.-Amandsche-Wingene, nr. C 119.
 • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Wingene, 1896/3.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Gemeentearchief Wingene, nr. 71.

 • PATTEEUW J., Hofstede "het goed te lavoorde", in Ons Wingene, jaarboek 5 (2002), p. 86-92.
 • PATTEEUW J., Feodaal overzicht van Wingene, in Ons Wingene, jaarboek 10, deel 2, 2007, p. 53-54.
 • LAMS L., Wingene, in HOLLEVOET F., Als straten gaan ... praten, Tielt, 2005, p. 287.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

 • Omvat
  Kapel Steenhuyse

 • Is deel van
  Wingene