Geografisch thema

Dorp

ID
1498
URI
https://id.erfgoed.net/themas/1498

Beschrijving

Volgens recent archeologisch onderzoek wordt de mythe omtrent de Frankische oorsprong van het dorpsplein teniet gedaan; in de 12de en 13de eeuw zou pas een eerste nederzetting in de nabije omgeving van de Sint-Bavokerk zich naar aanleiding van een agrarische reorganisatie naar hier verplaatst hebben (zie inleiding gemeente); eertijds graspleintje gebruikt voor het bleken van wasgoed en het wipschieten; kort na de Tweede Wereldoorlog naar ontwerp van L. Van Ravestyn ingericht als parkje met oorlogsmonument namelijk Onze-Lieve-Vrouwebeeld in zandsteen naar ontwerp van A. Damen en ingewijd op 21/10/1945; recent opnieuw aangelegd als parking met betonklinkers. De noordzijde maakt deel uit van de van het westen naar zuidoosten lopende as Turnhout-Retie. Bebouwing uit het vierde kwart van de 19de eeuw en eerste kwart van de 20ste eeuw bestaande uit sterk aangepaste kleinschalige dorpsbebouwing en burgerhuizen, alternerend met banale bebouwing uit de 20ste eeuw.

 • Corsendonca, XIII, nr. 4, 1996, p. 20-27, 40-41.
 • DE KOK H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving. De omliggende gemeenten, dl. 2, Antwerpen-Amsterdam, 1980, p. 10-11.

Bron: DE SADELEER S. & PLOMTEUX G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Plomteux, Greet; De Sadeleer, Sibylle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Gemeentehuis van Oud-Turnhout

 • Is deel van
  Oud-Turnhout


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dorp [online], https://id.erfgoed.net/themas/1498 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Oud-Turnhout

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.