Geografisch thema

Leenmolenstraat

ID: 14985   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14985

Beschrijving

Straat met grosso modo recht tracé beginnend bij de Beernemstraat en eindigend bij de Noordakkerstraat. De straatnaam verwijst naar de hier aanwezige "Leenmolen". Op oude kaarten staat de Leenmolen aangeduid ter hoogte van de Leenzerkstraat. De molen is lang de enige bebouwing in de straat geweest. In de 18de eeuw (cf. de kaart van Ferraris 1770-1778) meer bebouwing, bestaande uit vrijstaande volumes. Grote bouwactiviteiten vanaf de tweede helft van de 19de eeuw. De bebouwing situeert zich vooral in het eerste straatgedeelte tussen de Beernemstraat en de Kozijnhoekstraat. Hier vooral aanwezigheid van lage arbeiderswoningen, al dan niet opgevat als eenheidsbebouwing. Bijvoorbeeld nrs. 36-42, eenvoudige bakstenen lijstgevels voorzien van sierankers en bakstenen lijstje onder de goot. De ene gevel is meer uitgewerkt dan de andere. Soms voorzien van sierpleister. Tot op vandaag worden nog onbebouwde percelen voorzien van vrijstaande woningen. In het tweede straatgedeelte voorbij de Kozijnhoekstraat dominante aanwezigheid van akker- en weilanden. Aanwezigheid van verspreide hoevebouw. Nr. 55, een hoeve met sterk verbouwde losse bestanddelen ingeplant op een perceel voorzien van meidoornhaag en imposante erflindes.

 • LAMS L., Wingene, in HOLLEVOET F., Als straten gaan ... praten, Tielt, 2005, p. 287.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Kapel Callens

 • Is deel van
  Wingene