Geografisch thema

Noordakkerstraat

ID: 14994   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14994

Beschrijving

Loopt van de Peerstalstraat naar de Rozendalestraat. Oorspronkelijke benaming "noortstraete", zoals weergegeven in het renteboek van het Sint-Amandsche van 1639 en het landboek van 1756, verwijst naar een akker in het noorden van de gemeente Wingene gelegen. In de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) wordt de straat aangeduid met de naam "noordakkerstraat" en omschreven als "Chemin du cabaret den Veldspriet à celui dit den ondank par le hameau Peerstalle".

De bebouwing is fasegewijs tot stand gekomen. Eerst gekende weergave van de straat in het renteboek van de heerlijkheden toebehorende aan de Heer van Wingene onder andere "Hof van Wingene" van 1645. De bebouwing concentreert zich ter hoogte van het kruispunt Peerstalstraat en Noordakkerstraat. Een gelijkaardige situatie is terug te vinden in het landboek van Wingene van 1756 en op de kaart van Ferraris (1770-1778). De wijk waardoor de straat loopt wordt op Ferraris aangeduid met de naam "Bekehoeck". De bebouwing concentreert zich ook ter hoogte van het kruispunt met de Peerstalstraat, de zijstraat Hertsbergeveldstraat en de Rozendalestraat. Het straatgedeelte voorbij de Hertsbergeveldstraat wordt getypeerd door verspreide hoevebouw bestaande uit losse bestanddelen. Weinig overgebleven van de oorspronkelijk 18de-eeuwse bebouwing. Nr. 1, weergegeven als site op de kaart van Ferraris (1770-1778), grondig verbouwd in begin 20ste eeuw.

Aan de noordzijde van de straat op de hoek van de Peerstalstraat van circa 1750 tot circa 1800 aanwezigheid van de herberg "'t Hennecot".

De straat wordt thans getypeerd door verspreide bebouwing gelegen binnen akker- en weilanden. Overwegend grondig verbouwde volumes, met onder meer nieuwe gevelparementen en aangepaste muuropeningen.

 • BISSCHOPPELIJK ARCHIEF BRUGGE, Renteboek St.-Amandsche-Wingene, nr. C 119.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Gemeentearchief Wingene, nr. 71.

 • LAMS L., Wingene, in HOLLEVOET F., Als straten gaan ... praten, Tielt, 2005, p. 289.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Hoeve Beekhoek

 • Omvat
  Hoeve Het Hooge

 • Omvat
  Hoeve Hof Peerstalle

 • Is deel van
  Wingene