Geografisch thema

Hoogstraat

ID
14995
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14995

Beschrijving

Hoofdstraat in de dorpskern van Schellebelle aanvangend in de oosthoek van Dorp of de oude marktplaats en aan de hoek met de vroegere Pontweg naar het nog bestaande publieke Scheldeveer. Parallel aan de rechteroever van de Schelde van noordwest naar zuidoost verlopend tussen Dorp en Trompstraat. Onderdeel van de huidige provinciale weg Wetteren-Dendermonde teruggaand op de oude wegverbinding van Gent via Wetteren naar Dendermonde naast de rechter Schelde-oever. Als "Heerwech naer Dendermonde" aangegeven op de "Caerte ende discriptie figuerative vande gheel den Lande van Aelst" door J. Horenhault in 15(9)6 en ook aangegeven op de kaart van het Land van Aalst in A. Sanderus’ "Flandria Illustrata" van 1644. Als "hoochstraete" aangeduid in het landboek van Schellebelle (1658-1709) met opvallend geconcentreerde losse bebouwing. Ook volgens de jongere de Ferrariskaart (1771-1778) vormde de Hoogstraat in die periode al een uitgesproken woonas in aansluiting met die van de marktplaats van het Scheldedorp. De vestiging in de 19de eeuw van twee onderwijsinstellingen aan deze straat, een gemeenteschool en een katholieke school met klooster, bevestigde het centrumkarakter van de straat. Nu geëvolueerd tot een straat met overwegend aaneengesloten bebouwing met een sterk wisselende bebouwingschaal, slechts weinig overblijvende lage woningen teruggaand op typische dorpshuizen en veel recente woningbouw.

 • Rijkarchief Beveren, Oud Gemeente Archief Schellebelle, nummer 260.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Parochiehuis 't Veer

 • Omvat
  Rij lage arbeiderswoningen

 • Omvat
  Rosmolen

 • Omvat
  Schoolhuis

 • Omvat
  Vrije Basisschool

 • Is deel van
  Schellebelle


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoogstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/14995 (Geraadpleegd op )