Geografisch thema

Oude Bruggestraat

ID: 14996   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14996

Beschrijving

Drukke verbindingsstraat tussen de Markt (centrum Wingene) met Hillesteenweg. Oorspronkelijke naam Bruggestraat gewijzigd in huidige naam na de fusie in 1977 om de verwarring te voorkomen met de Bruggestaat in Zwevezele. In de Atlas der Buurtwegen van 1843 aangeduid met de naam "steenweg naar den hille" en omschreven als "chemin pavé de Thielt à Zwevezele par Wynghene et le hameau den Hille".

Vanouds een belangrijke straat tussen het centrum van Wingene en het centrum van Zwevezele. Weergegeven op oude kaarten. Eerst gekende weergave van de straat in het "Renteboek van de heerlijkheid Oyghem" van 1640. Hier staat de straat slechts gedeeltelijk weergegeven, namelijk het stuk tussen het huidige Markt en de Rozendalestraat. Concentratie van bebouwing ter hoogte van de Markt en de Galgenstraat. Een gelijkaardige situatie is terug te vinden in "het renteboek van de heerlijkheden toebehorende aan de heer van Wingene" van 1645. In de 18de eeuw wordt de straat verder bebouwd cf. weergave op de kaart van Ferraris (1770-1778) als een dichter bebouwde straat vooral in het centrum van Wingene ter hoogte van het Kerkplein. Het tweede straatgedeelte voorbij de Beernemstraat wordt getypeerd door verspreide bebouwing. Op het primitief kadasterplan (circa 1829) zijn de volgende panden reeds weergegeven: nr. 14 en nr. 18.

De huidige bebouwing dateert overwegend uit de tweede helft van de 19de eeuw. Het was ook de straat waardoor de tram Brugge-Tielt liep.

In de 20ste eeuw vinden een aantal grote bouwwerken plaats. Op de plaats van de vroegere afspanning "De Keizer" en eveneens in gebruik als gemeentehuis wordt in 1984 een nieuw gemeentehuis gebouwd naar ontwerp van WITAB en architect Joost Vromman.

De straat wordt getypeerd door een overwegend aaneengesloten bebouwing. Grote schaalverschillen. Breedhuizen van twee à zes traveeën en één à twee bouwlagen onder een pannen zadeldak, soms gemansardeerd. Al dan niet beschilderde en bepleisterde lijstgevels, de ene meer uitgewerkt dan de andere onder meer voorzien van een sierbepleistering. Sommige gevels vallen op door hun verschillend baksteengebruik en hun monumentaliteit cf. nr. 38 op de hoek met de Beernemstraat.

 • BISSCHOPPELIJK ARCHIEF BRUGGE, Renteboek St.-Amandsche-Wingene, nr. C 119.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Gemeentearchief Wingene, nr. 71.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Fonds aanwinsten, nr. 2718.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Schenking Van Caloen, nr. 18.
 • RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Fonds oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 1123.

 • LAMS G., VANDEWIELE A., Wingene en Zwevezele door de jaren heen, 1990, p. 62.
 • LAMS L., Wingene, in HOLLEVOET F., Als straten gaan ... praten, Tielt, 2005, p. 289.
 • PATTEEUW J., Wingene in oude kaarten van 1600 tot 1800, in Ons Wingene, jaarboek 5, 2002, p. 12-30.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis Slock-Mulier

 • Omvat
  Café van 1907

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Heilig Hartschool

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Hoekpand

 • Omvat
  Hoekpand met koetshuis

 • Omvat
  Hoekpand van 1903

 • Omvat
  Villa van 1935 naar ontwerp van Stijnen

 • Omvat
  Winkel in eclectische stijl

 • Omvat
  Woning van 1860

 • Omvat
  Woning van 1898

 • Omvat
  Woning van 1907 in historiserende stijl

 • Is deel van
  Wingene