Geografisch thema

Pastoor Termotestraat

ID: 15002   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15002

Beschrijving

Oorspronkelijke naam Kloosterstraat, gewijzigd in de huidige naam verwijzend naar Pastoor Termote (1861-1891), op vraag van de plaatselijke Davidsfondsafdeling. In de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) aangeduid met de naam "kloosterstraat" en omschreven als "chemin de Wynghene au cabaret den Geytebok par le Moulin dit Leenmolen".

Rechte verbindingsstraat tussen Zandbergstraat en Beernemstraat. Geasfalteerde straat, ter hoogte van de Futselstraat voorzien van betonklinkers.

De bebouwing is fasegewijs tot stand gekomen. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) is de bebouwing te situeren ter hoogte van de Futselstraat en op het einde van de straat ter hoogte van de Zandbergstraat. De straat vertoonde een lichte kromming in het begin van de straat. Op het primitief kadasterplan (circa 1829) is het eerste straatgedeelte recht getrokken. Er is bijna niets over gebleven van de 18de-eeuwse bebouwing en de vroeg 19de-eeuwse bebouwing zoals weergegeven op de kaart van Ferraris en het primitief kadasterplan.

De straat wordt thans getypeerd door grosso modo aaneengesloten bebouwing met grote schaalverschillen. Op de hoek met de Zandbergstraat, dominerende aanwezigheid van een school. Fasegewijs tot stand gekomen. Op het einde van de straat dominerende aanwezigheid van het rust- en verzorgingstehuis (Beernemstraat nr. 14).

De basisbebouwing bestaat uit overwegend breedhuizen van twee à zes traveeën en één à twee bouwlagen onder een pannen zadeldak. Overwegend in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren. De ene meer uitgewerkt dan de andere. Soms met uitgesproken stijlkenmerken cf. nr. 5 met neogotische kenmerken, nr. 7 in eenvoudige neoclassicistische stijl en nr. 8 een eclectische pand.

 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Gemeentearchief Wingene, nr. 71.

 • LAMS L., Wingene, in HOLLEVOET F., Als straten gaan ... praten, Tielt, 2005, p. 289.
 • PATTEEUW J., Wingene in oude kaarten van 1600 tot 1800, in Ons Wingene, jaarboek 5, 2002, p. 12-30.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis in neogotische stijl

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Eclectisch herenhuis

 • Omvat
  Huishoudschool

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis

 • Is deel van
  Wingene