Geografisch thema

Piewittedreef

ID: 15005   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15005

Beschrijving

Doodlopende straat beginnend bij de Vorsevijverstraat en eindigend bij het kruispunt Kasteeldreef en Polderdreef. De straat volgt gedeeltelijk het tracé van de Blauwhuisbeek.

Straat met hoekig tracé, in het begin van de straat voorzien van asfalt overgaand in onverharde weg. Oorspronkelijk een private weg die werd aangeduid met de naam "Piewitte". Deze vermelding vinden we op de primitieve kadasterplannen van de gemeente: "hofstede gena.'T witte goet, nu gezegd de puwitte". De naam verwijst naar de vroegere herberg met deze naam, verwijzend naar de vele piewitten (met name kievieten) die in de moerassige landerijen voorkwamen.

In het landboek van Wingene van 1756 is enkel het eerste straatgedeelte weergegeven. Schaars bebouwd met hoeve bestaande uit losse bestanddelen, op het einde van de straat aanwezigheid van bossen. De straat staat weergegeven in de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) met een gelijkaardig tracé. In het begin van de straat en op het einde van de straat is bebouwing weergegeven.

De straat loopt doorheen akker- en weilanden langsheen rietkragen. De verspreide bebouwing is in functie van de landbouwactiviteiten. Ook aanwezigheid van villabouw. Overwegend daterend uit de tweede helft 20ste eeuw.

  • BISSCHOPPELIJK ARCHIEF BRUGGE, Renteboek St.-Amandsche-Wingene, nr. C 119.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Gemeentearchief Wngene, nr. 71.

  • LAMS L., Wingene, in HOLLEVOET F., Als straten gaan ... praten, Tielt, 2005, p. 290.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

  • Omvat
    Pijlerkapel gewijd aan Maria met Kind

  • Is deel van
    Wingene