Geografisch thema

Predikherenstraat

ID
15008
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15008

Beschrijving

Straat met bijna recht tracé beginnend bij de Rakestraat en eindigend bij de Vagevuurstraat op het grondgebied Ruiselede. Aanvankelijk werd deze straat "zoutweg" of "Aardenburgschen weg" genoemd. De huidige straatnaam wordt voor het eerst vermeld op het primitief kadasterplan (circa 1829) als "Prekeers straat kommen van 't Raexken en Leydende naar Alter". Genoemd naar een stuk grond die de Predikheren of Dominicanen in eigendom hadden.

Het huidige uitzicht van de straat is fasegewijs tot stand gekomen. Lang onbebouwd. In het landboek van 1756 nog niet als straat weergegeven. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) staat de straat deels weergegeven als een weg doorheen het toen nog niet ontgonnen veldgebied met aanduiding van het "capelleken by de gulke putten" en weergave van heide met talrijke veldvijvers. Tegenaan de Rakestraat aanwezigheid van bossen bestaande uit hoogstammige bomen waartussen doodlopende dreven afgezoomd met bomen. Op het primitief kadasterplan (circa 1829) weergegeven als een straat doorheen een pas ontgonnen gebied met typische dambordvormige dreefstructuur. Een gelijkaardige weergave vinden we terug in de Atlas der Buurtwegen van circa 1843. De enige bebouwing is de hoeve nummer 28 en nummer 30.

Nu schaars bebouwde straat met verspreide bebouwing. Op de kaart van Ph. Vandermaelen (circa 1850) wordt het eerste straatgedeelte gekenmerkt door een dambordvormig drevenpatroon wat verwijst naar een systematische ontginning met onder meer aanwezigheid van sparrenbossen. Geleidelijk aan verdwijnt de drevenstructuur en worden gronden omgevormd tot akker- en weilanden. Op de Militaire kaart van 1875 is de drevenstructuur deels verdwenen.

Ten noorden van de Predikherenstraat ligt het natuurreservaat de "Gulke Putten" waarbij het aandeel bos verminderd is in vergelijking met het provinciaal domein Bulskampveld. Het aandeel grasland is gestegen. In de Gulke Putten staat nog het Radio Maritiem Zendstation (nummer 29) dat de uitzendingen van Belradio en de communicatie met schepen, Belgisch-Congo en enkele belangrijke wereldsteden verzorgde. Talrijke grote zendmasten ("Torens") en lagere masten met leidingen herinneren daaraan en vormen waardevol industrieel erfgoed. Ten noorden en noordoosten van het radiostation staan loofbossen met een gordel van weiland errond. Het drevenpatroon hangt nog steeds vast aan dat van het eigenlijke Sint-Pietersveld maar het wordt versneden door twee diagonale wegen naar het station. In het natuurreservaat tracht men met beheer de zeldzame heide- en veenvegetatie te behouden die herinnert aan de vroegere veldzone.

Verschillende functies zijn vertegenwoordigd in de straat. Naast de overwegende woonfuncties ook aanwezigheid van horeca, weliswaar deels verdwenen. Oorspronkelijk aanwezigheid van herbergen ter hoogte van de kapel "De haze" (nummers 7 en 9). Meestal ondergebracht in éénlaagswoningen. Ook aanwezigheid van hoeves bestaande uit losse bestanddelen, soms met deels behouden erftoegang met imposante bomen (nummer 19 "REIGERSVLIET" zie naambord). Straatgedeelte voorbij de Lammersdam dichter bebouwd met bebouwing in functie van nabijgelegen gebouwen van de radio maritieme diensten (*nummer 27). Straatgedeelte voorbij de Eikendreef wordt aangeduid als het *Sint-Pietersveld. De bebouwing hier staat enerzijds in verband met de radio maritieme diensten. Ook aanwezigheid van de zendmasten ingeplant op onbebouwde natte graslandpercelen.

 • Rijksarchief Brugge, Gemeentearchief Wingene, nr. 71.
 • LAMS L., Wingene, in HOLLEVOET F., Als straten gaan ... praten, Wingene, 2005, p. 290.

Bron: GILTÉ S. & BAERT S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Gebouwen van de Radio Maritieme diensten

 • Omvat
  Herberg

 • Omvat
  Hoeve 't Wit Kasteeltje

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Kapel De Haze

 • Omvat
  Knechtenwoning

 • Omvat
  Personeelswoningen voor bedienden Radio Maritieme diensten

 • Omvat
  Personeelswoningen voor bedienden Radio Maritieme diensten

 • Omvat
  Personeelswoningen voor bedienden Radio Maritieme diensten

 • Is deel van
  Wingene


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Predikherenstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15008 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.