Geografisch thema

Rozendalestraat

ID
15011
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15011

Beschrijving

Verbindingsstraat tussen de Bruggestraat en de Scharestraat op het grondgebied Oostkamp (Hertsberge). Loopt doorheen de wijken Sint-Elooi en Rijsberge. Aangeduid op de kaart van het tiendenboek van het Sint-Amandsche van 1639 met de huidige naam.

De straatnaam verwijst naar het "Rozendaelegoed", een grote versterkte hoeve met opper- en neerhofstructuur. Nog voor het einde van de 17de eeuw werd hij vernietigd en niet opnieuw opgebouwd. Op een kaart van de periode 1630-1660 wordt de hoeve weergegeven. Ook weergave van het "Hof van Wingene" tussen de Rozendale- en de Oude Bruggestraat. Dit was een heerlijkheid in het bezit van de heer van Wingene ("'T Hof van Wingene"). Op deze kaart ook weergave van "de Fonteine", toegankelijk via een toegangsdreef afgezoomd met bomen. In het begin van de straat loopt de toegangsdreef naar de Lentacker- en de Leenmolen. Ook weergave van het Schuttershof van de Sint-Sebastiaens- en Sint-Jorisgilde.

In het landboek van Wingene van 1756 wordt het begin van de straat gedomineerd door de aanwezigheid van het "Hof van Wingene" gelegen aan de oostzijde van de straat. De westzijde van de straat wordt getypeerd door de aanwezigheid van percelen bosgrond. Voorbij de toegangsdreef tot de Leenmolen aanwezigheid van "oude motje met een kleyn duyveganxcken" omgeven door bossen. Ter hoogte van de Noordakkerstraat worden kleine vrijstaande gebouwen weergegeven.

De huidige bebouwing is vooral in de tweede helft van de 19de eeuw tot stand gekomen. In de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) als een schaars bebouwde straat weergeven met concentratie van bebouwing ter hoogte van Leenzerkstraat, de Noordakkerstraat en de Rijsbergstraat.

De grootste bouwactiviteiten vonden plaats na het oprichten van de wijk Sint-Elooi, waardoor de straat loopt. De wijk Sint-Elooi is een van de jongere wijken van Wingene. Ze is gegroeid rond de in 1955 opgerichte school, klooster en kapel van Sint-Elooi aan de Rozendalestraat. Die kwam er na de samensmelting van twee oudere scholen en kloosters in naburige gehuchten. Namelijk de "Visitatie" gesticht in 1867 in de wijk Den Ondank en de school en klooster van de "Wulfhoek" opgericht in 1873. In de "Wulfhoek" waren de wegen in slechte staat zodat de kinderen vaak niet naar school gingen. In 1873 liet de pastoor er een school en klooster bouwen (Vusakkerstraat). Weldra kwam daar ook een zondagschool en een spellewerkschool bij, zodat er in 1874 twee klassen waren. Tot 1941 werd deze school door zusters bediend. In 1955 waren de gebouwen bouwvallig geworden. Er werd besloten om een nieuw klooster met school en ruime kapel te bouwen op de hoek van de Lavoordestraat en de Rozendalestraat. Hieruit ontwikkelt zich geleidelijk een bloeiende gemeenschap. Van 1955 tot 1969 worden de vier klassen van Sint-Elooi gescheiden: de meisjes langs de Rozendalestraat en de jongens langs de Lavoordestraat. In 1980 worden ze als graadsklassen ingericht. 1981 betekende het einde van de afzonderlijke school en Sint-Elooi wordt bij de meisjes van het centrum gevoegd, tot in 1989 Sint-Elooi en Wildenburg een nieuw schoolgeheel vormen.

Het huidige straatbeeld is fasegewijs tot stand gekomen. De oudste bebouwing staat weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1829). Verspreide bebouwing afgewisseld met akker- en weilanden. Overwegend bescheiden boerenarbeiderswoningen.

 • Bisschoppelijk Archief Brugge, Renteboek St.-Amandsche-Wingene, nr. C 119.
 • Rijksarchief Brugge, Gemeentearchief Wingene, nr. 71.
 • LAMS G., Van Wenghina tot Wingene. 847-1977, Wingene, 1977 (uitgave in eigen beheer), p. 76, 102, 171.
 • LAMS G., VANDEWIELE A., Een verleden voor mensen van heden. Wingene en Zwevezele door de jaren heen, 1990, Roeselare, p. 47-48.
 • LAMS L., Wingene, in HOLLEVOET F., Als straten gaan ... praten, Tielt, 2005, p. 291.
 • LAMS L., PATTEEUW R., 'T Hof en kasteel van Wingene, in Ons Wingene, jaarboek 2, 1999, p. 20-37.
 • PATTEEUW J., Feodaal overzicht van Wingene, in Ons Wingene, jaarboek 10 (deel 2), 2007, p. 36-57.

Bron: GILTÉ S. & BAERT S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Hoeve in U-vorm

 • Omvat
  Hoeve Ten Vyverbosch

 • Omvat
  Kloosterwoning

 • Omvat
  Vrije Basisschool Sint-Elooi

 • Omvat
  Wijkkapel gewijd aan Sint-Elooi

 • Is deel van
  Wingene


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rozendalestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15011 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.