Geografisch thema

Tieltstraat

ID
15022
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15022

Beschrijving

Drukke straat gelegen in het centrum van Wingene, beginnend bij de Oude Bruggestraat ter hoogte van de Markt, en eindigend bij de Heilig Sacramentstraat. De straatnaam verwijst naar de verbinding tussen Wingene en Tielt. In de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) aangeduid met dezelfde naam.

Gebogen geasfalteerd straattracé. Straat met verschillende functies die zich weerspiegelen in de bebouwing. Aanwezigheid van onder meer woonhuizen en commerciële functies. Ook aanwezigheid van een voormalige brouwerij (nr. 15), en een vlasfabriek (nr. 49). De religieuze functie weerspiegelt zich door de aanwezigheid van de "kapel Dobbelaere".

Vanouds een belangrijke straat in het centrum van Wingene. De eerste weergave van de straat is terug te vinden in het Tiendenboek van het Sint-Amandsche van Wingene (1639). Verspreide bebouwing, vooral geconcentreerd in het straatgedeelte tussen de Oude Bruggestraat en de Kapellestraat. Op 18de-eeuwse kaarten, zoals de kaart van Ferraris (1770-1778), weergave van een dichter bebouwde straat. Weliswaar weinig overgebleven van de oorspronkelijke bebouwing. De oudste volumes zijn weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1829). Grote bouwactiviteiten vanaf de tweede helft van de 19de eeuw waarbij onder meer gronden werden verkaveld en een eenheidsbebouwing werd opgetrokken cf. nrs. 16-20 gebouwd in 1893. In 1926 bouwen van een gevelrij op een braakliggend stuk grond namelijk de nrs. 34-44.

Nu wordt de straat getypeerd door overwegend aaneengesloten bebouwing bestaande uit overwegend breedhuizen van drie à zeven traveeën onder een pannen zadeldak. Overwegend lijstgevels, al dan niet beschilderd of bepleisterd en verfraaid met siermetselwerk of sierpleisterwerk. De ene met meer uitgesproken stijlkenmerkend dan de andere. Voorbeelden van eenvoudige neoclassicistische panden zijn onder meer nrs. 16-18. Voorbeelden van interbellumarchitectuur zijn onder meer nr. 49 en nr. 58. Op het einde van de straat aanwezigheid van een vlasfabrikant Dobbelaere met dominante aanwezigheid van de werkplaatsen en bijhorend woonhuis, op de hoek met de Heilig Sacramentstraat.

 • BISSCHOPPELIJK ARCHIEF BRUGGE, Renteboek St.-Amandsche-Wingene, nr. C 119.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Gemeentearchief Wingene, nr. 71.

 • LAMS L., Wingene, in HOLLEVOET F., Als straten gaan ... praten, Tielt, 2005, p. 293.
 • PATTEEUW J., Wingene in oude kaarten van 1600 tot 1800, in Ons Wingene, jaarboek 5, 2002, p. 12-30.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

 • Omvat
  Brouwerswoning Persyn

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met zwingelarij

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Hoekpand met bijhorende bedrijfsgebouwen

 • Omvat
  Hoekpand uit het interbellum

 • Omvat
  Kapel Dobbelaere

 • Omvat
  Modernistische woning

 • Omvat
  Vrijstaand burgerhuis

 • Omvat
  Vrijstaand burgerhuis

 • Omvat
  Winkel

 • Omvat
  Winkelpand

 • Omvat
  Woning naar ontwerp van Deryckere

 • Is deel van
  Wingene


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tieltstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15022 (Geraadpleegd op 22-06-2021)