Geografisch thema

Vagevuurstraat

ID: 15024   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15024

Beschrijving

Bochtige weg beginnend bij de Wingenesteenweg op het grondgebied Beernem. Deze straat vormt de grens tussen Wingene en Ruiselede. Het eerste straatgedeelte maakte deel uit van een aloude Gentse Heerweg. De straatnaam verwijst naar de Vagevuurbossen aan de westzijde van de straat. Geografisch ligt het Vagevuur op de helling van de hoger gelegen baan naar een vroegere vijver. Het Wildenburgs Vagevuur wordt weergegeven op kaarten uit de jaren 1850-1840. En tevens in het landboek van 1756. De steenweg maakt deel uit van de verbinding tussen de dorpskern van Ruiselede en de aansluiting met de steenweg van Beernem naar Wingene ter hoogte van het "Aanwijs", verwijzend naar een wegwijzer (Beernem, Aanwijs en Reigerlostraat).

Eerste verharding met veldsteen circa 1850. In 1960 wordt de weg een betonnen tweevaksbaan. De Bruggesteenweg was ook een tolweg met barrière ter hoogte van de gehuchten Klaphulle (grondgebied Ruiselede).

Ten westen van de Vagevuurstraat, aanwezigheid van het natuurdomein de "Gulke putten", deel uitmakend van het historische Bulskampveld. In het grote laatmiddeleeuwse Bulskampveld, het heidegebied ten zuiden van Brugge, waren talrijke vijvers te vinden, ontstaan door het afdammen van beken voor de viskweek. De naam Gulke Putten zou betekenen "gelijke putten" en is terug te vinden op 18de-eeuwse kaarten. Na verlanding bleek het gebied nog rijk aan resten natte en droge heide, heischrale graslanden, hakhout met bloemenrijke paden en open plekken met orchideeën. Het gebied is een schitterend voorbeeld van het samengaan van natuur en techniek. Dat de Gulke Putten bewaard bleven als heidegebied, heeft te maken met het Radio-Elektrisch Centrum in Wingene-Ruiselede. De omgeving van de zendmasten moest open en bosvrij gehouden worden. Er werd dus volop gemaaid en gekapt, zodat de heide bewaard bleef. Het Zendstation is nu nog in werking.

Op de grens met Ruiselede ligt aan het Sint-Pietersveld het grote complex van de *Gemeenschapsinstelling De Zande (Bruggesteenweg nrs. 128-132), of het voormalige Rijksopvoedingsgesticht. Aan de overkant van de straat bevinden zich op grondgebied Wingene meerdere woningen gebouwd ten behoeve van surveillanten en ander personeel van de instelling. Het betreft onder meer lage woningen in neoclassicistische en koppelwoningen met elementen van de cottage-architectuur. De aanwezige bebouwing is in functie van de Gemeenschapsinstelling De Zande, gelegen op het grondgebied Ruiselede.

 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Gemeentearchief Wingene, nr. 71.

 • LAMS L., Wingene, in HOLLEVOET F., Als straten gaan ... praten, Tielt, 2005, p. 293.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

 • Omvat
  Bediendenwoningen

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Directeurswoning

 • Omvat
  Directeurswoningen

 • Omvat
  Herberg

 • Omvat
  Kapelhof met opgaande bomen

 • Omvat
  Onderwijzerswoning

 • Omvat
  Onderwijzerswoning

 • Omvat
  Onderwijzerswoning

 • Omvat
  Personeelswoningen

 • Omvat
  Personeelswoningen

 • Omvat
  Personeelswoningen

 • Omvat
  Veldkapel

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Vrijstaande tweewoonst

 • Is deel van
  Wingene