Geografisch thema

Vinkestraat

ID: 15025   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15025

Beschrijving

Straat beginnend bij de Hillesteenweg en eindigend bij de Gevaertstraat. Geasfalteerde straat met licht gebogen tracé evenwijdig lopend met de Speibeek. De huidige straatnaam verwijst naar de 19de-eeuwse bezitter van een hoeve gelegen langs de straat. Op het primitief plan van circa 1829 zijn een aantal panden eigendom van Cornelis Vincke uit Wingene die ze verpacht aan kleine landbouwers. In de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) wordt de straat aangeduid met de naam Vinkestraat en omschreven als "chemin du cabaret den Groene Spriet à la ferme Ide".

Het straatbeeld is fasegewijs tot stand gekomen. Lang onbebouwd gebleven. De straat staat met haar huidig verloop is al weergeven op de kaart van het renteboek van het Sint-Amandsche van 1639. Een gelijkaardige weergave krijgen we op de kaart van Ferraris (1770-1778). De huidige bebouwing is vermoedelijk eind 18de-begin 19de eeuw tot stand gekomen cf. weergave op het primitief kadasterplan (circa 1829).

Landelijk karakter bepaald door de aanwezigheid van akker- en weilanden. Verspreide bebouwing bestaande uit lage boerenarbeiderswoningen vermoedelijk daterend uit het laatste kwart van de 18de of het eerste kwart van de 19de eeuw, loodrecht op de straat ingeplant, al dan niet geïntegreerde stalling onder sleepdak. Oorspronkelijk opgevat als een tweewoonst, meestal samengevoegd tot één woning en voorzien van nieuw schrijnwerk. In het begin van de straat nieuwbouwwoningen.

 • BISSCHOPPELIJK ARCHIEF BRUGGE, Renteboek St.-Amandsche-Wingene, nr. C 119.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Gemeentearchief Wingene, nr. 71.

 • LAMS L., Wingene, in HOLLEVOET F., Als straten gaan ... praten, Tielt, 2005, p. 294.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenwoning met nutsgebouwen

 • Is deel van
  Wingene