Geografisch thema

Vusakkerstraat

ID
15028
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15028

Beschrijving

Straat beginnend bij de Rozendalestraat en eindigend bij de Noordakkerstraat met grosso modo een L-vormig straattracé. Geasfalteerd. De straatnaam verwijst naar de familie Van Veursbroeck/ Vursbroeck die de gronden in deze omgeving bezat in de 15de en de 16de eeuw. In 1528 schonk Gilles Van Veursbroeck uit Ruiselede een deel van de tienden op deze gronden aan de Distributie van Ruiselede (een achterleen van Sint-Amandsche). Het toponiem evolueerde van Veursbroeckacker naar Veurstacker.

Het huidige tracé dateert van na de ruilverkaveling van 1970. De huidige naam verwijst naar het eeuwenoude toponiem "vusakker" of "vorstakker" zoals aangeduid in het tiendenboek van het Sint-Amandsche van 1639. Weergegeven als een onbebouwde straat doorheen de "vusakker" of "vorstakker". In het landboek van 1756 weergegeven met een gelijkaardig tracé, met aan de westzijde van de straat aanwezigheid van percelen bos.

De bebouwing is pas in de eerste helft van de 19de eeuw tot stand gekomen. In de Atlas der Buurtwegen van 1843 omschreven als "sentier de la rue dit la roosendaelstraet au Beeckhoeck hameau".

De huidige bebouwing in de straat wordt enerzijds bepaald door de aanwezigheid van nieuwbouwwoningen, vooral te situeren tegenaan de Rozendalestraat. Anderzijds oudere 19de-eeuwse sites met grondig verbouwde volumes. Nummer 5 met nog een behouden schuur gedateerd "1870".

Oorspronkelijke locatie van een klooster- en schoolgebouw gebouwd in 1873 op initiatief van toenmalig pastoor Termote. In 1955 was het gebouw zo bouwvallig dat besloten werd om een nieuwe school en bijhorend klooster te bouwen op de hoek met de Rozendalestraat en de Lavoordestraat. Circa 2005 werden de gebouwen afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. Het oude gebouw bestond enerzijds uit een breedhuis van twee traveeën onder een pannen mansardedak en anderzijds een diephuis van drie traveeën onder een pannen zadeldak. De benedenvensters waren rechthoekig, de bovenvensters zijn rondboogvormig uitgewerkt. Centraal in de top een rond venster.

 • Bisschoppelijk Archief Brugge, Renteboek St.-Amandsche-Wingene, nr. C 119.
 • Rijksarchief Brugge, Gemeentearchief Wingene, nr. 71.
 • LAMS L., Wingene, in HOLLEVOET F., Als straten gaan ... praten, Tielt, 2005, p. 295.
 • LAMS L., Markante gevels van woningen te Wingene en Zwevezele, in Ons Wingene, jaarboek 6 (deel 2), 2003, p. 59.
 • PATTEEUW J., Feodaal overzicht van Wingene, in Ons Wingene, jaarboek 10 (deel 2), 2007, p. 28-29.

Bron: GILTÉ S. & BAERT S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Is deel van
  Wingene


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vusakkerstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15028 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.