Geografisch thema

Bosveldstraat

ID
15035
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15035

Beschrijving

Lange straat die loopt van de Ruddervoordestraat tot aan de gemeentegrens met Ruddervoorde (Oostkamp) via een gebogen en geasfalteerd tracé. De naam is gebaseerd op een lokaal toponiem "Bosveld". In het landboek van Zwevezele (1692) is de straat weergegeven met huidig verloop en een viertal kleine hoeves, en wordt ze "Gaete straete" genoemd. Op de Ferrariskaart (1770-1778) loopt de weg doorheen akkers en weiden en vanaf het kruispunt met de huidige Landsmanstraat doorheen de "Munke bosschen". De huidige benaming wordt voor het eerst vermeld in de Atlas der Buurtwegen (circa 1843). In het noorden vormt de straat de westelijke grens van de ankerplaats zogenaamd de "Munkebossen". Deze ankerplaats strekt zich uit tussen Ruddervoorde (Oostkamp) en Zwevezele. Dit landschap is een oud veldgebied dat nu deels bebost is en een typisch drevenpatroon heeft. Bij de ontginning van dit veldgebied, werden dreven aangeplant langs de kaarsrechte verkavelingswegen en werd het gehele gebied bebost zoals te zien is op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778). Aan de randen bevonden zich nog enkele heidegebiedjes. De ontginning gebeurde volgens een regelmatig patroon: volgens een noord-zuid richting en een oost-west richting met een regelmatige perceelsgrootte (langwerpige vorm). De perceelsstructuur is intact en goed herkenbaar door de dreven. Sommige wegen zijn nog niet verhard. Het bosaandeel is sinds de 18de eeuw afgenomen ten voordele van landbouwland. Het bos bestaat uit gemengde en niet-gemengde percelen. In enkele bospercelen zijn de vroegere ontwateringsgrachtjes nog duidelijk zichtbaar. De afwisseling van boscomplexen met landbouwland en de lage bebouwingsdichtheid geeft aan het gebied een half gesloten karakter met een afwisseling van landbouwpercelen en bospercelen. De weilanden zijn soms afgebakend door knotbomenrijen en af en toe voorzien van een veedrinkput.

De huidige bebouwing situeert zich in het gedeelte ten zuiden van de Kapelledreef en is heel verspreid. De bebouwing bestaat uit verspreid gelegen boerenarbeiderswoningen, met bijhorende nutsgebouwen, al dan niet aan de straat gelegen. Het agrarisch karakter wordt medebepaald door de aanwezigheid van de hoeves bestaande uit losse bestanddelen.

 • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg, Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 2571.
 • LAMS L. i.s.m. VANDEWIELE A., Zwevezele, in HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 303.

Bron: GILTÉ S. & BAERT S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Kapel van 1945

 • Omvat
  Pijlerkapel met lindes

 • Omvat
  Pijlerkapel Onze-Lieve-Vrouw

 • Is deel van
  Zwevezele


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bosveldstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15035 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.