Geografisch thema

Brugsesteenweg

ID
15038
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15038

Beschrijving

Straat die deel uitmaakt van de steenweg Kortrijk-Brugge. De benaming wordt gebruikt voor het gedeelte van de Hille tot aan de gemeentegrens met Ruddervoorde (Oostkamp). Brede geasfalteerde weg met recht tracé. Op de Grote kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1561-1571), en gekopieerd door Claeissens (1603) is de aanzet aan de Brugsesteenweg opgetekend met aanduiding van een galg. Deze galg dateert van 1555. De oude galg was op dat moment "bij lanckheijt van tijden gheruineert ende vergaen". Keizer Karel verordende dat de nieuwe "galghe op twee pilaeren" zich niet te dicht tegen de steenweg mocht bevinden. In het landboek van 1692 is de straat nog weergegeven met een kronkelig verloop doorheen akkers en weiden aangeduid als "heerstraete van cortrycke naer brugghe". Op de Ferrariskaart (1770-1778) opgetekend met huidig kaarsrecht tracé aan weerszijden afgezoomd met bomen en in het noorden door de "Munke bossen". De Brugsesteenweg was samen met de Hille en de Kortrijksesteenweg de eerste verharde weg in de gemeente Zwevezele. Bij het verstenen van de weg in 1751 gebeurde mogelijk ook de rechttrekking. Deze belangrijke verbindingsweg had rond 1400 een bedding in bundels hout of fagots. In de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) is de bebouwing reeds sterk toegenomen en bestaat ze uit verspreide vrijstaande gebouwen meestal parallel aan de straat. De straat wordt op deze kaart aangeduid als "Brugsche heirbaan". In 1934 wordt de straat als eerste in de gemeente geasfalteerd of voorzien van "macadam".

Het straatbeeld wordt vandaag getypeerd door lage woningen uit het eind van de 19de eeuw, begin van de 20ste eeuw, al dan niet aaneengesloten. Meestal voorzien van een nieuw gevelparement en aangepaste muuropeningen, zo ook nrs. 10-12. Verder vrijstaande villa's en woonhuizen van de jaren 1960 tot op heden. Ter hoogte van nr. 9 de voormalige meubelfabriek "De Eikel" uit de jaren 1950-1960, nu opgesplitst en in gebruik door verschillende bedrijven onder andere "Feestfabriek de Eikel". Nrs. 26-28 vormen een samenstel van twee woningen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Roodbakstenen volume van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (rode, mechanische pannen), opengewerkt door getoogde muuropeningen met vernieuwd houtwerk. Nr. 22 is een lage boerenarbeiderswoning van circa 1900 met twee achterliggende haakse nutsgebouwen. Volume van vier traveeën onder zadeldak (rode, mechanische pannen). Gecementeerd en witbeschilderd parement, aangepaste muuropeningen. Nutsgebouwen in rode baksteen onder zadeldaken (rode, Vlaamse pannen). Nr. 19 is een lage arbeiderswoning met vernieuwd parement.

  • RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Aanwinsten VI, nr. 2571.

  • LAMS L. in samenwerking met VANDEWIELE A., Zwevezele, in HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 304.
  • VANDEWIELE A., Zwevezele. Deel 1. De Parochie Zwevezele tot 1795, Zwevezele, 1981, p. 141.
  • VANDEWIELE A., Zwevezele. Deel II. De Gemeente Zwevezele tot 1940, Zwevezele, 1981, p. 90, 387.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brugsesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/15038 (Geraadpleegd op 08-03-2021)