Geografisch thema

Koolskampstraat

ID
15051
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15051

Beschrijving

Straat die het centrum van Zwevezele met dat van Koolskamp (Ardooie) verbindt via een recht tracé dat ter hoogte van de kruising met de Meiboomstraat naar het zuiden toe knikt. De straat is aangelegd in 1880 en gaat gedeeltelijk terug op een kronkelende weg die iets ten oosten naast het huidig tracé liep en en vanaf de Grote beek naar het westen afboog. De oorspronkelijke weg is op de Ferrariskaart (1770-1778) opgetekend als een landelijke weg met beperkte verspreide bebouwing in het eerste deel tot aan de Meiboomstraat en verder enkel geflankeerd door weiden en akkers. In de dorpskern is ten noorden van de weg de omwalde site, het kasteel van Zwevezele, met bijhorend park afgebeeld. Gelijkaardige weergave in de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) nu met aanduiding van een kapel op de hoek met de Joostraat. De huizen in het eerste straatgedeelte zijn ofwel vrijstaand ofwel per twee of drie gekoppeld. Vroegere benamingen zijn "Winninghe straete", naar een grondtoponiem en "de straetdreve voorbij het Coutterhof" genaamd. Aan de hoek met de huidige Schoolstraat bevond zich sinds 1437 een woonhuis dat gebruikt werd als gevangenis: "in sijn huus daer men ghecostumeert was de vaanghenisse te houdene". In 1514 stond hier "een huus ghenaemt tMeulenkin ende es de Vanghenesse, metsgaders de camere daerneffen bewuent bydenmeulenaer vanden kerckemeulen". "t Meulekin" zou later herberg en wetshuis "De Croone" worden. Ook het wetshuis of schepenhuis, gekend als herberg "De Bonte Koe" situeerde zich langs deze straat. Het werd in 1684 opgericht door de baron van Wingene, Louis Albert van Haveskercke en werd in 1965 gesloopt. Tijdens de aftocht van de Duitse bezetter werd de bebouwing op de hoek met het Marktplein gedynamiteerd. In 1937 wordt de weg verhard met "macadam".

De straat behoudt tot op heden zijn tweeledig karakter. In de dorpskern tot aan de Meiboomstraat wordt het straatbeeld bepaald door aaneengesloten burgerhuizen uit de eerste decennia van de 20ste eeuw, een aantal vrijstaande woningen en de lange parkmuur van het voormalige kasteeldomein (Kasteelstraat) Op het kruispunt met de Meiboomstraat bevindt zich het "Coutterhof" (nr. 20). Deze historische hoeve bevindt zich op de overgang tussen stedelijk en landelijk gebied en bewaart uitzonderlijk goed zijn landelijke eigenschappen met meidoornhaag en voorliggende boomgaard. Verder gaat de straat over in landelijk gebied en vertoont ze een dalend verloop naar Koolskamp toe. Tegen de grens met Koolskamp (Ardooie) neemt de bebouwing weer toe in de vorm van vrijstaande villa’s uit de jaren 1960 en een bedrijf in diepvriesgroenten.

 • RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Aanwinsten VI, nr. 2571.

 • LAMS L., Markante gevels van woningen te Wingene en Zwevezele, in Ons Wingene, jaarboek 6 (deel 2), 2003, p. 82.
 • LAMS L. i.s.m. VANDEWIELE A., Zwevezele, in HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 306.
 • VANDEWIELE A., Zwevezele. Deel 1. De Parochie Zwevezele tot 1795, Zwevezele, 1981, p. 140, 218-219, 540.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met tuin

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Hoeve Ter Couttere

 • Omvat
  Kleine hoeve

 • Omvat
  Parkmuur en toegangshek

 • Is deel van
  Zwevezele


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Koolskampstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15051 (Geraadpleegd op 08-03-2021)