Geografisch thema

Kortrijksesteenweg

ID
15052
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15052

Beschrijving

Lange straat tussen Hille en de gemeentegrens met Pittem. Vormt een onderdeel van de steenweg tussen Kortrijk en Brugge. In het landboek van 1692 is de straat nog weergegeven met een kronkelig verloop en is ze aangeduid als "heerstraete van cortrycke naer brugghe". Op de Ferrariskaart (1770-1778) vertoont de weg reeds een liniaalrecht tracé en is de oostzijde quasi volledig ingenomen door het "Luysenbergh bosch". De bebouwing beperkt zich tot een paar gebouwen bij de kruispunten. Mogelijk gebeurde de rechttrekking bij het verstenen van de weg in 1751. De Kortrijksesteenweg was de eerste verharde weg in de gemeente Zwevezele. Deze belangrijke verbindingsweg had rond 1400 reeds een bedding in bundels hout of fagots. Langsheen deze weg en het verlengde genaamd Hille bevonden zich van oudsher herbergen en "hostelrien" voor man en paard zoals "den Hert" die reeds met naam is weergegeven op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Pieter Claeissens (1601), "’t Borgoensch Kruis" en "den Franschen Schilt" (Hille nr. 105). In de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) is de bebouwing reeds sterk toegenomen en bestaat ze uit verspreide vrijstaande gebouwen meestal parallel aan de straat. Ter hoogte van het kruispunt met de huidige Zonnebekestraat is "de Herderinne Cabaret" aangeduid.

Huidig gebouwenbestand bestaat uit vrijstaande gebouwen en villabouw tot op heden. Nr. 38 is een 19de-eeuwse hoeve, heden verbouwd maar met bewaard boerenhuisvolume: een witgeschilderde verankerde baksteenbouw van zes traveeën onder zadeldak (golfplaten) met muuropeningen onder licht getoogde strek. Oorspronkelijk beluikt (cf. duimen).

 • RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Aanwinsten VI, nr. 2571.

 • LAMS L. in samenwerking met VANDEWIELE A., Zwevezele, in HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 304.
 • VANDEWIELE A., Zwevezele. Deel 1. De Parochie Zwevezele tot 1795, Zwevezele, 1981, p. 141.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Hoeve Ravenschootsveld

 • Is deel van
  Zwevezele


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kortrijksesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/15052 (Geraadpleegd op 08-03-2021)