Geografisch thema

Pincestraat

ID
15063
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15063

Beschrijving

Lange geasfalteerde straat die via een gebogen tracé het gehucht de Rick en de Ricksteenweg verbindt met de Vrijgeweidstraat. Vroegere benaming was de "straete van den Neerduunt naerden Eect". Op het kruispunt met de Vrijgeweidstraat bevond zich in de 16de eeuw herberg "de hoockerie", omschreven als "een behuusde hofstede, ghenaempt de hokerye, met een weunhuus koeystal ende een cleen brauwerijken". Eind 16de eeuw wordt het tracé van de heirweg vanaf deze herberg wat verlegd naar het westen toe. Vermoedelijk om ze te laten samenvallen met de straat van Lichtervelde naar Brugge, de huidige Vannekenstraat en Sprietstraat. Het oude tracé is nu nog bewaard in de "oude Rousselaerschen heerwech", een smalle aardeweg. Op de Ferrariskaart (1770-1778) is de straat aan weerszijden afgezoomd met bomen en loopt ze door akkers en bossen. De enige bebouwing situeert zich in het westelijke gedeelte, namelijk een gebouw haaks op de weg. In de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) zijn er een viertal kleine woonhuizen parallel aan de weg bijgekomen.

Heden een landelijke straat doorheen akkers en weilanden met verspreide bebouwing. Het gebouwenbestand bestaat uit vrijstaande hoeves met losse bestanddelen en boerenarbeiderswoningen met vernieuwd parement. Nr. 10 de zogenaamde "Lindehoeve" met behouden lindedreef en nieuw woonhuis.

  • LAMS L. in samenwerking met VANDEWIELE A., Zwevezele, in HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 304.
  • VANDEWIELE A., De gemeente Zwevezele deel II. De gemeente Zwevezele tot 1940, Zwevezele, 1984, p. 90.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

  • Omvat
    Hoeve met boerenhuis van 1891

  • Is deel van
    Zwevezele


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pincestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15063 (Geraadpleegd op 08-03-2021)