Geografisch thema

Raveschootsveldstraat

ID
15065
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15065

Beschrijving

Straat die aanzet aan de Kortrijksesteenweg en dan afbuigt naar het zuiden toe waar ze splitst in twee doodlopende straten. Landelijke weg met geasfalteerd wegdek en een gebroken tracé. Naamgeving verwijst naar de familie Piers de Raveschoot die de gronden in deze omgeving aankocht uit de Nationale Goederen van de Franse Republiek. Het Raveschootsveld was 113 hectare groot en behelsde de gronden ten zuiden van de Pastorijstraat en de Raveschootsveldstraat. Op de Ferrariskaart (1770-1778) is enkel het gedeelte aan de Kortrijksesteenweg opgetekend. De straat loopt doorheen akkers en weiden en door het "Luysenbergh bosch". Dit bos is op het primitief kadasterplan (circa 1834) aangeduid als "Pluym Vyver Bosch". Op dezelfde kaart wordt de straat. "Sacraments straete" genoemd en de oostelijke aftakking "Cappelle dreve". In de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) vertoont de straat reeds het huidige tracé met uitzondering van het doodlopende westelijke deel. De bebouwing bestaat op dat ogenblik uit een viertal verspreide gebouwen langsheen de straat en een dieper gelegen hoeve zonder oprit aangeduid met de naam "Stokerije-Ferme" (nr. 29). Het huidige westelijk doodlopend straatgedeelte dient als oprijlaan voor de hoeve "de Mullaerts" (nr. 25) en werd vermoedelijk aangelegd bij de bouw van de hoeve circa 1890. Heden is de hoeve sterk verbouwd in historiserende stijl: langgevelhoeve van elf traveeën onder doorlopend zadeldak (rode, Vlaamse pannen) met brede, licht geknikte dakoverstek bekroond door dakruitertje. Voorliggend gekasseid erf toegankelijk via een lange, gekiezelde erfroprit afgesloten door smeedijzeren hek tussen twee vierkante, roodbakstenen pijlers met rotsachtige cement topbekroning. De straat bewaart tot op heden haar landelijk karakter en loopt doorheen akkers (hoofdzakelijk maïs) en weiden. De bebouwing wordt getypeerd door een verkaveling uit de jaren 1970-1980 aan het kruispunt met de Kortrijksesteenweg en meer verspreide hoevebouw verderop in de straat. De hoeves met vrijstaande bestanddelen gaan overwegend terug op oudere hoevesites waarvan het boerenhuis recent is vervangen door een nieuwe villa. Boerenarbeidershuizen van begin 20ste eeuw, zo ook nr. 8 een lage boerenarbeiderswoning volgens kadaster gebouwd in 1932 door werkman Adolf Locqeureux. Dubbelhuisopstand van drie traveeën. Verankerde (sierankers) rode baksteenbouw met dubbele tandlijst onder gootlijst, zadeldak (rode, mechanische pannen). Rechthoekige muuropeningen onder betonnen latei en rollaag, vernieuwd houtwerk. Verder verschillende bedrijfsgebouwen waaronder serres en een pannenkoekenfabriek (nr. 4A). Nr. 21 is een lage woning vermoedelijk oorspronkelijk met stro-dak, heden met verlaagde muuropeningen en vernieuwde schrijnwerk. Nr. 33 met vernieuwde parementsteen.

 • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Zwevezele, 1932/24.
 • RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Aanwinsten VI, nr. 2571.

 • LAMS L. in samenwerking met VANDEWIELE A., Zwevezele, in HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 304.
 • VANDEWIELE A., De gemeente Zwevezele deel II. De gemeente Zwevezele tot 1940, Zwevezele, 1984, p. 117.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

 • Omvat
  Hoeve d'Oude Stokerij

 • Omvat
  Hoeve Hof van Schreyem

 • Is deel van
  Zwevezele


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Raveschootsveldstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15065 (Geraadpleegd op 08-03-2021)