Geografisch thema

Rickvoetweg

ID
15067
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15067

Beschrijving

Smalle straat die wordt gevormd door twee straatgedeeltes: het ene zet aan in de Bruggestraat en het andere in de Ricksteenweg. Beide gedeeltes worden verbonden door een smalle voetweg. De weg gaat terug op een voetweg die oorspronkelijk via een kronkelig tracé van de Lichterveldestraat naar de Driekavenstraat liep. Als dusdanig afgebeeld in de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) met als enige bebouwing een haaks ingeplante tweewoonst op het einde van het gedeelte aan de Bruggestraat. Langs de oostzijde van het gedeelte aan de Bruggestraat ontwikkelde zich gedurende de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw het bedrijf Barbier van een klompenmakerij over een gareelmakerij en zadelmakerij tot een houtzagerij en rijtuigmakerij. De site Barbier is geëvolueerd van een kleine tweewoonst in de Bruggestraat tot een fabriek die zich uitstrekt tot aan de Rickvoetweg.

Heden vertoont de straat een licht hellend verloop en is ze verhard. Het straatbeeld aan de Bruggestraat wordt hoofdzakelijk bepaald door de achterliggende (moes-) tuinen, parkeerplaatsen en garageboxen van woningen in de Bruggestraat. Ook aanwezigheid van een hondenschool. Aan de Zeswegestraat wordt de straat ingenomen door akkers en weiden en een voetbalveld. De verbindende voetweg is smaller en loopt doorheen akkers en weilanden met gedeeltelijk bewaarde meidoornhagen.

  • LAMS L. in samenwerking met VANDEWIELE A., Zwevezele, in HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 304.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

  • Omvat
    Deel van stoomhoutzagerij Barbier

  • Omvat
    Dorpswoning van 1910

  • Is deel van
    Zwevezele


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rickvoetweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/15067 (Geraadpleegd op 08-03-2021)