Geografisch thema

Ruddervoordestraat

ID
15068
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15068

Beschrijving

Lange straat die de verbinding maakt tussen de Bruggestraat in de dorpskern en de gemeentegrens met Ruddervoorde (Oostkamp). Samengesteld uit verschillende aaneengeschakelde kortere straatjes die een lang gebroken traject vormen. Naamgeving verwijst naar de richting waarin de straat loopt. Langs de oostzijde van de straat bevindt zich zeker tussen 1497 en 1676 de zogenaamde "beke meulen", een oliemolen die de oudse banmolen van de heerlijkheid Zwevezele was. De molen is weergegeven op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Pieter Claeissens (1601), samen met de "Plaetse meulen" (Bruggestraat nr. 98). Ter hoogte van het huidige nr. 57 bevindt zich reeds in de 15de eeuw een hoeve "Goed te Roosendaele" genaamd, eigendom van de Spaanse handelaarsfamilie Pardo uit Brugge. Op een volgende kaart uit het landboek van 1692 is de hoeve opgetekend samen met twee andere hoeves en een verlaten omwalde site aan de knik naar het oosten toe. Toenmalige benaming van de straat is "de Roosendaelsche kerkwech" wat duidt op het belang van de hoeve. De Ferrariskaart (1770-1778) toont de landelijke met bomen afgezette straat tussen akkers en weiden en een zestal verspreide hoeves in een boomgaard. Op de hoek met de huidige Heulstraat aanwezigheid van een kapelletje (Heulstraat). Gelijkaardige weergave in de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) met aanduiding van het "Roosendaele goed" als "Ferme Heynderickx". Heynderickx was een grote schapenboer in die periode. Op de hoek met de Landsmanstraat is een kapelletje afgebeeld. Heden bewaard landelijk karakter met dalend verloop doorheen akkers en weilanden met verspreide bebouwing. Van oudsher bebouwde sites met 19de en 20ste-eeuwse gebouwenbestand. Nrs. 12 en 36 zijn historische hoevesites teruggaand tot de 17de eeuw, cf. weergave in het landboek van 1692 nu met verbouwde gebouwen en recente bijgebouwen. Verder eenvoudige hoeves en boerenarbeiderswoningen van circa 1900. Nr. 34 is een hoeve met bewaarde stal en schuur rond een verhard erf. Het oude boerenhuis is aan erfzijde voorzien van nieuw parement en aangepaste muuropeningen en bewaart in de rechter zijgevel muurvlechtingen van een vroeger lager volume.

 • RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Aanwinsten VI, nr. 2571.

 • LAMS L. in samenwerking met VANDEWIELE A., Zwevezele, in HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 308.
 • VANDEWIELE A., Zwevezele. Deel 1. De Parochie Zwevezele tot 1795, Zwevezele, 1981, p. 456, 465.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Pijlerkapel

 • Omvat
  Wegkruis

 • Is deel van
  Zwevezele


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ruddervoordestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15068 (Geraadpleegd op 08-03-2021)