Geografisch thema

Rupsenstraat

ID
15069
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15069

Beschrijving

Straat die via een overwegend recht tracé van de Bruggestraat naar de Schoolstraat loopt. Naamgeving zou volgens de literatuur verwijzen naar de Zwevezeelse familie Rups. Met huidig tracé opgetekend op de Ferrariskaart (1770-1778) als een met bomen afgezoomde weg doorheen akkers en weiden en een enkel haaks gebouw. Gelijkaardige weergave in de Atlas der Buurtwegen (circa 1843), nu met een drietal haakse gebouwen en een kleine hoeve. Op de pre-kadastrale kaart van 1817 en het primitief kadasterplan (circa 1834) aangeduid als "Rutsestraat" en op de Popp-kaart (circa 1850) als "Rutsemstraat".

De straat heeft haar landelijk karakter niet behouden en is verkaveld met uitzondering van het gedeelte tussen de Schoolstraat en de Zonnebekestraat dat tussen weilanden loopt. Huidig straatbeeld wordt getypeerd door vrijstaande woonhuizen parallel aan de straat, hoofdzakelijk bestaande uit samenstellen van eenvoudige, eenlagige arbeiderswoningen van rond de vorige eeuwwisseling (1900) en recente villa’s van de jaren 1970 tot op heden.

Nrs. 6-10 zijn een samenstel van drie lage woningen. Volgens kadaster gebouwd als driewoonst in 1899 in opdracht van Adolf Pincket, koopman te Zwevezele. Verankerde, rode baksteenbouw van zeven traveeën onder doorlopend zadeldak (rode, mechanische pannen), zwartgepekte plint. Aangepaste rechthoekige muuropeningen onder betonnen lateien en rechte strekken in zwarte baksteen die ook is gebruikt als omlijsting van de muuropeningen, vernieuwd houtwerk. Gekiezelde oprit links. Nrs. 16-18 vormen een samenstel van twee lage woningen in twee fasen tot stand gekomen: eerst wordt nr. 16 opgetrokken in 1899, drie jaar later, in 1902, wordt nr. 18 gebouwd. Bouwheer is voor beide huizen de Zwevezeelse Karel Devos. Verankerde, rode baksteenbouw van telkens drie traveeën + een geïncorporeerde stal aan de zijgevel. Geheel onder doorlopend zadeldak (rode, mechanische pannen bij nr. 16 en rode, Vlaamse pannen bij nr. 18) met licht geknikte dakoverstek. Nr. 35 is een vrijstaande woning gebouwd in 1899 als tweewoonst (cf. gedichte deur links). Bouwheer was de Zwevezeelse koopman Adolf Pincket-Bruneel. Gekiezelde oprit rechts, perceel aan linker zijde afgesloten door betonnen platen geometrisch opengewerkt aan bovenzijde. Verankerde, rode baksteenbouw onder zadeldak (rode, mechanische pannen). Rechthoekige muuropeningen onder licht getoogde strek, vernieuwd houtwerk. Linker zijgevel met aangepast rechthoekig venster. Nr. 52 is een woonhuis opgetrokken in 1908 in opdracht van de Zwevezeelse landbouwsters Rosalia en Elodia Muylaert. Verharde oprit aan linker zijde. Verankerde, donkerrode baksteenbouw van vier traveeën + staltravee onder zadeldak (blauwe, geglazuurde, mechanische pannen). Dubbele baksteenfries onder licht geknikte, brede dakoverstek. Rechthoekige muuropeningen onder licht getoogde strek, vernieuwd houtwerk. In linker travee beglaasde rondboognis met witgeschilderde omlijsting en bekronend kruis. Linker zijgevel met deur onder licht getoogde strek en later ingebrachte poort onder I-profiel.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Zwevezele, 1900/4, 1900/5, 1902/29, 1909/5.

  • LAMS L. in samenwerking met VANDEWIELE A., Zwevezele, in HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 309.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

  • Omvat
    Dorpswoning

  • Is deel van
    Zwevezele


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rupsenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15069 (Geraadpleegd op 08-03-2021)