Geografisch thema

Schaapbrugstraat

ID
15070
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15070

Beschrijving

Landelijke straat tussen de Schoolstraat en de gemeentegrens met Koolskamp (Ardooie). Geasfalteerde weg met overwegend recht tracé. Naamgeving verwijst naar de brug over de Joobeek. Reeds weergegeven in het landboek van 1692 met drie verspreide hoeves en een herberg "in den joo" genaamd. Ongeveer in het midden van de straat bevindt zich op deze kaart een weg naar een verlaten site waarvan de ronde omwalling nog bewaard is. Daar is heden in situ niets meer van te merken. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) loopt de straat doorheen akkers, weiden en een uitloper van het "luysenberg bosch" en zijn er een viertal hoeves verspreid langsheen de weg. Quasi identieke weergave in de Atlas der Buurtwegen (1843) met aanduiding van een pand "maison hemelaere" aan het kruispunt met de Kortijksesteenweg. De verspreide hoevebouw bleef bewaard tot op heden. Nr. 17 een 20ste-eeuwse hoeve waarvan het oorspronkelijk eenlagig boerenhuis is omgevormd tot stalling. Nrs. 19-21 vormen een samenstel van twee lage woningen, nu met nieuw gevelparement. De straat heeft op vandaag nog steeds een landelijk karakter en loopt in het westen tegen de grens met Koolskamp (Ardooie) doorheen een oud populierenbos.

 • RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Aanwinsten VI, nr. 2571.

 • LAMS L. in samenwerking met VANDEWIELE A., Zwevezele, in HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 309.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Hoeve

 • Is deel van
  Zwevezele


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schaapbrugstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15070 (Geraadpleegd op 08-03-2021)