Geografisch thema

Wingenesteenweg

ID
15085
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15085

Beschrijving

Brede en lange, rechte straat tussen Hille en de gemeentegrens met Wingene. De steenweg gaat terug op een kronkelige, landelijke weg die was afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778) met verspreide bebouwing zowel achterin gelegen als langs de weg. Volgens A. Vandewiele wordt de straat ter hoogte van het kruispunt met de Hille rechtgetrokken in 1844. In de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) is dit reeds gebeurd en is de straat nog grotendeels onbebouwd: heel verspreide dieper gelegen hoeves en woonhuizen parallel langs de straat. Het begin van de straat aan de Hille wordt langs de zuidzijde getypeerd door een aantal aaneengesloten woonhuizen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Nr. 13 een lage arbeiderswoning heden met vernieuwd parement. Nr. 15 een enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Rode baksteenbouw met siermetselwerk onder de vensters op de verdieping, kordonlijst en baksteenfries onder gootlijst en gecementeerde plint met pseudobreuksteen. Nr. 17 een lage roodgeschilderde baksteenbouw van drie traveeën onder gemansardeerd zadeldak (rode, mechanische pannen). Rechthoekige muuropeningen onder I-profiel en korfbogige ontlastingsboog, vernieuwd houtwerk. Nr. 23 een dubbelhuisje van de jaren 1910. Donkerrode baksteenbouw van vijf traveeën onder zadeldak (blauwe, geglazuurde, mechanische pannen), dubbele tandlijst onder gootlijst muuropeningen onder licht getoogde strekken. Oprit rechts van de woning. Nrs. 25-27 zijn een samenstel van twee lage woningen uit de jaren 1950 aansluitend bij de oudere bebouwing. Verder langs de Wingenesteenweg de nrs. 49-51: een vrijstaand samenstel van twee woningen opgetrokken in het eerste kwart van de 20ste eeuw. Opritten links en rechts van het pand. Verankerde, donkerrode baksteenbouw van twee keer drie traveeën onder doorlopend zadeldak (rode, mechanische pannen). Grijsgeschilderde plint. Aangepaste muuropeningen, oorspronkelijke getoogde strekken nog zichtbaar, vernieuwd houtwerk.

Het huidige straatbeeld wordt bepaald door de aaneengesloten lage bebouwing uit begin 20ste eeuw aan de zuidelijke zijde van het kruispunt met de Hille, de Sint-Jozefkerk met omringend grasperk en plein aan de noordzijde. Richting Wingene overgaand in landelijk gebied met nog enkele vrijstaande villa’s uit de jaren 1970 tot op heden en een grote trucktoonzaal.

  • LAMS L. in samenwerking met VANDEWIELE A., Zwevezele, in HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 310.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

  • Omvat
    Dorpswoning

  • Omvat
    Parochiekerk Sint-Jozef

  • Is deel van
    Zwevezele


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wingenesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/15085 (Geraadpleegd op 08-03-2021)