Geografisch thema

Zeswegestraat

ID
15087
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15087

Beschrijving

Lange straat die in het verlengde van de Lichterveldestraat richting gemeentegrens met Lichtervelde loopt en ter hoogte van de Vrijgeweidstraat en de Herreweg overgaat in de Sprietstraat. Geasfalteerde weg met gebogen tracé en een dalend verloop naar het centrum van Zwevezele toe. Naamgeving verwijst naar het kruispunt langs deze straat waar zes straten, de Torhoutstraat, de Hoogstraat, de Driekavenstraat, de Stampkotmolenstraat, de Cauwenteynestraat en de Rijkestraat samenkomen. Op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Pieter Claeissens (1601) situeert de bebouwing zich ter hoogte van het gehucht Zeswegen: tussen de Aspergemstraat en de Rijkestraat zijn een vijftal gebouwen opgetekend en ten oosten van het kruispunt met de Torhoutstraat een viertal gebouwen. Iets verderop zijn aan de Herreweg en de Vrijgeweidstraat twee sites weergegeven waarvan een aangeduid als "den hert". In het landboek van 1676 zijn hier volgens A. Vandewiele een drietal herbergen aangeduid: "het Hertken", "het Hazewindeken", "het Jaegerken". Op de kaart van Ferraris (1770-1778) is de straat afgezoomd door bomen en loopt ze doorheen akkers, weilanden en kleine bospartijen. De bebouwing is beperkt, verspreid en situeert zich langsheen de weg. Op het kruispunt van de zes wegen is een wegkruis aangeduid. Aanwezigheid van "’t Liverkin", een herberg en blekerij gebouwd tussen 1729 en 1781 (Ricksteenweg nr. 4) langs het oorspronkelijke tracé van de Zeswegstraat. Deze bocht wordt in 1860 rechtgetrokken en het oostelijke gedeelte blijft Zeswegstraat en het westelijke gedeelte krijgt als benaming Ricksteenweg. In de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) is "lieu dit de zes wegen" aangeduid met een negental gebouwen. De overige bebouwing bestaat uit verspreide gebouwen hoofdzakelijk aan de kruising met zijstraten of landwegen. Aan het kruispunt met de huidige Torhoutstraat is een kapel afgebeeld. In 1860 worden de krommingen ter hoogte van de huidige Hazewindstraat en de Ricksteenweg rechtgetrokken. Het oude, parallelle tracé van die laatste kromming is bewaard gebleven en maakt nu deel uit van de Ricksteenweg.

Huidige bebouwing is nog steeds vrijstaand en verspreid. Met een concentratie aan het kruispunt van de zes wegen zelf. Veel herbergen onder andere nr. 61 voormalige herberg nu met nieuw gevelparement. Villabouw van de jaren 1950 tot op heden.

 • RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Aanwinsten VI, nr. 2571.

 • LAMS L. in samenwerking met VANDEWIELE A., Zwevezele, in HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 311.
 • VANDEWIELE A., Zwevezele. Deel 1. De Parochie Zwevezele tot 1795, Zwevezele, 1981, p. 418, 440, 456.

Bron     : Gilté S. & Baert S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wingene, Deelgemeente Zwevezele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL43, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Gilté, Stefanie


Relaties

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Burgerwoning van 1878

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Dorpswoningen van 1905

 • Omvat
  Hoekpand

 • Omvat
  Hoeve 't Withof

 • Omvat
  Hoeve met vrijstaande bestanddelen

 • Omvat
  Kapel Heilige Antonius van Padua

 • Is deel van
  Zwevezele


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zeswegestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15087 (Geraadpleegd op 08-03-2021)