Geografisch thema

Augustijnenstraat

ID: 15089   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15089

Beschrijving

Onder de huidige benaming naar het hier vanaf de 13de eeuw vlakbij gevestigde voormalige augustijnenklooster (Vaartstraat) reeds vermeld in 1439. Smal, gekasseid straatje dat via een knik en met licht gebogen tracé van de Vaartstraat naar de Vismarkt leidt en tot op heden nog grotendeels zijn oude rooilijn behield, uitgezonderd het deels in 1855 onteigende, voordien scherp uitlopende hoekperceel met de Vissersstraat. Over de vroegere functie van dit thans voornamelijk residentieel straatje zijn weinig gegevens bekend: mogelijk was het bewoond door werklieden die in hun activiteiten op de drukke havenbedrijvigheid van de Vismarkt waren gericht. Het straatbeeld wordt nog deels bepaald door aanwezige restanten van de oudere bebouwing, die in de loop van de 19de en 20ste eeuw evenwel in meer of mindere mate werden aangepast of verbouwd, onder meer nr. 4 met bewaarde schouderstukken aan de zijgevels en ontlastingsboogje beneden in de eerste travee, en nr. 8, een twee bouwlagen hoog breedhuisje met vrij steil zadeldak, linkse zijtuitgevel met aandak en schouderstuk, ankers met kram en krul, fragmentarisch bewaarde oorspronkelijke hoek- en negblokkenomlijstingen en dubbele ontlastingsboogjes. Het hoekpand met de Vissersstraat (nr. 2-4) werd in de jaren 1990 gesloopt en als kantoor-/wooncomplex wederopgebouwd in een imitatieve traditionele stijl. Voor het pand nr. 19 zie Vismarkt nr. 10 B.

 • Stadsarchief Leuven, Kaarten en plannen vóór 1830, 10830 bis/rooilijnen 34 (tussen 1794 en 1815); Modern Archief, doss. 1535 (bouwverg. 15. 10. 1855).

 • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoningen in repeterend schema

 • Omvat
  Twee stadswoningen

 • Is deel van
  Leuven