Geografisch thema

Nadorst

ID
1509
URI
https://id.erfgoed.net/themas/1509

Beschrijving

Straat tussen de Steenweg op Turnhout en de Steenweg op Oosthoven. Concentratie van (boeren)arbeiderswoningen, zie nrs. 1- 31: verankerde, bakstenen lijstgevels van twee tot drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische, Vlaamse pannen), opklimmend tot het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw en ouder; sommige met gecementeerde onderdelen; baksteenlijst; houten dak- en kroonlijst; getoogde, rechthoekige muuropeningen; nrs. 23, 25 sporen van houten lateien, getralied keldervenster; overwegend sterk aangepast en/of verbouwd onder meer parementsteen, muuropeningen.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet


Relaties

  • Omvat
    Woonstalhuis

  • Is deel van
    Oud-Turnhout


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nadorst [online] https://id.erfgoed.net/themas/1509 (Geraadpleegd op 23-06-2021)