Geografisch thema

Nerviërsstraat

ID
15097
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15097

Beschrijving

Straat die vertrekt in de Jan-Pieter Minckelersstraat en oorspronkelijk een gang vormde, zogenaamd "Nerviërsgang" die door de Leuvense koopman P. Lenaerts werd bebouwd met kleine arbeidershuisjes van hetzelfde type, de meeste volgens bouwvergunningen in 1868-1869 en 1882.

Afgezien van diverse in de jaren 1960 aangepaste panden, illustreren de beter bewaarde nummers 1, 3, 4, 8-14 en 9-15 typologisch nog deze sobere rijbebouwing met verankerde bakstenen enkelhuisjes van twee bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak, repetitief opgesteld en veelal voorzien van gecementeerde plinten en beschilderde lateien boven de rechthoekige deuren en dito vensters, die in de deurtravee blind zijn. De voormalige nummers 16 tot 44 werden omstreeks 1985 gesloopt en vervangen door nieuwbouw door de Gewestelijke Leuvense Samenwerkende Maatschappij voor de Huisvesting.

In de periode 1930-1935 werd de gang verder doorgetrokken, vervolgens aangesloten op de Vanden Tymplestraat - aan onpare zijde geopend voor respectievelijk de Strijdersstraat en de Weidestraat - en bebouwd met reeksen tijdstyperende arbeiders-/bediendewoningen, die naargelang hun uitwerking gegroepeerde, vrij uniforme ensembles vormen zie nummers 47-53 (nummer 49 naar ontwerp van architect G. Sterckx van 1932).

Verder wordt het beeld ook bepaald door ruimere panden - soms opgevat als gespiegelde ensembles - in typische interbellumarchitectuur gekenmerkt door onder meer karakteristieke baksteenpatronen, verzonken gevelvlakken, trapezoïdale erkers, sterk geprononceerde druiplijsten zie nummers 33-35 (1935, architect G. Sterckx), nummers 43-45 (1934).

  • ROHM Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen Leuven: Leuven (Leuven), Nerviërsstraat.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 14509 (bouwverg. 29.05.1868 en 15.12.1869); doss. 36008-38428 (bouwverg. 16.01.1882); doss. 92119 (bouwverg. 17.05.1932); doss. 95665 (bouwverg. 23.07.1935); doss. 93957-94022 (bouwverg. 25.04.1934).

  • DE COOMAN M., De Leuvense gangen, onuitgegeven licentiaatsverhandeling K.U.Leuven, 1980, p. 65-69.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

  • Omvat
    Huizenblok naar ontwerp van J. Verdonck

  • Is deel van
    Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nerviërsstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15097 (Geraadpleegd op 13-04-2021)