Geografisch thema

Pierre Joseph Van Benedenstraat

ID: 15099   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15099

Beschrijving

Voorheen "Tweede Keiberg" en later "Eierstraatje", dat de Diestsestraat met de Lepelstraat verbond en, als gevolg van de verlenging in 1863-1867 van de Bondgenotenlaan, werd verbreed en aangesloten op deze nieuwe laan.

Sterk hellende straat met een geknikt tracé: thans genoemd naar Pierre-Joseph Van Beneden (1809-1894), gerenommeerd hoogleraar in de zoölogie en vergelijkende anatomie aan de Leuvense universiteit.

Behoudens hoekbegrenzende wederopbouwarchitectuur (Diestsestraat nummer 74 en Bondgenotenlaan nummers 61, 63) is het straatbeeld voornamelijk bepaald door vrij recente grootschalige nieuwbouw en nog slechts een summier aantal, inmiddels echter aangepaste en verbouwde 19de-eeuwse panden zie nummers 10, 12 en nummer 17, een twee bouwlagen hoog L-vormig hoekcomplex met de Lepelstraat, met poorttoegang en bijgebouwen, en dat blijkbaar een oudere kern bewaart.

  • LAMBERTS E., ROEGIERS J. (o.l.v.), De universiteit te Leuven 1425-1885, Leuven, 1988, p. 332.
  • VAN BUYTEN L. (o.l.v.), 550 Jaar universiteit te Leuven, 1425-1975, (tentoonstellingscatalogus), Lembeke, 1976, p. 512-513.
  • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 200.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties