Geografisch thema

's-Meiersstraat

ID: 15102   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15102

Beschrijving

Reeds vermeld in 1297 als Muntstraat en later, in 1330, "Oude Muntstraat" genoemd door verhuis van het muntatelier naar de huidige Muntstraat. Vanaf 1523 ’s-Meyersstraat geheten, naar het daar gesitueerde goed van burgemeester of meyer Lodewijk Pynnock. Eertijds veel langere straat die de huidige Muntstraat verbond met de Naamsestraat en door de aanleg van het Hogeschoolplein (1807-1812) gesplitst werd in de ’s-Meiersstraat en de Sint-Michielsstraat. De bebouwing aan onpare zijde wordt gevormd door panden met 18de- en 19de-eeuwse gevels en mogelijk oudere kernen, gevolgd door 20ste-eeuwse bebouwing. De gehele pare zijde wordt gedomineerd door de 19de-eeuwse uitbreiding van de Salons Georges, een horecabedrijf ingesloten door de Muntstraat, de ’s-Meiersstraat en het Hogeschoolplein, op de plaats waar zich eertijds een gedeelte van de pedagogie Het Varken uitstrekte.

Heden autovrije straat met overwegend woon- en horecafunctie.


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Neoclassicistische stadswoning

 • Omvat
  Ruim herenhuis met stadstuin

 • Is deel van
  Leuven