Geografisch thema

Schrijnmakersstraat

ID
15104
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15104

Beschrijving

Vertrekkend aan de vroeger zogenaamde "Zeven Hoeken" - een soort pleinvormig kruispunt met de Mechelsestraat, het voormalige Leverstraatje, de oude Pens- en de Jodenstraat - vormt de Schrijnmakersstraat een vrij korte verbindingsstraat tussen Mechelsestraat en Vaartstraat.

Als "Schrynstrate" wordt zij voor het eerst vermeld in 1363.

Typerend lijkt de aloude groepering van ambachten in het straatje. De huidige benaming "Schrijnmakersstraat" zou volgens E. Van Even immers verwijzen naar het ambacht van de voornaamste straatbewoners in de middeleeuwen. In 1593 maakt W. Boonen in zijn volkstelling voornamelijk gewag van schoenmakers en andere "hantwerckers". Ook in latere tijden treft men er nog bewoners aan die in hun winkels tamelijk gespecialiseerde producten verkopen. Zo waren er eind 19de eeuw onder meer een "garen- en bandwinkel" en een "zadel- en gareelmakerij". Heden getuigt de Schrijnmakersstraat van een gemengde residentiële en commerciële functie en vormt zij een stemmig gekasseid en autovrij straatje met licht S-vormig tracé en nog grotendeels behouden oude rooilijn.

Naast een aantal opvallende 18de-eeuwse panden wordt het straatbeeld gekenmerkt door oudere, tot de 16de of 17de eeuw opklimmende kernen die in de loop van de 19de en 20ste eeuw aanpassingen of verbouwingen ondergingen. Aan de zuidzijde werden meerdere panden geteisterd tijdens de Eerste Wereldoorlog en heropgericht in een ingehouden wederopbouwstijl: zie onder meer het ensemble nummers 14-18 (1923) en nummer 20 (1924) door architect A. Devos, nummers 24 (1923) en 30-32.

 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 83033 (bouwverg. 14.06.1923), doss. 83975 (bouwverg. 18.03.1924), doss. 82978 (bouwverg. 18.06.1923).
 • BOONEN W., De geschiedenis van Leuven in de jaren 1593 en 1594, Leuven, 1880, p. 324.
 • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 203.

Bron: MONDELAERS L. & VERLOOVE C. met medewerking van VAN ROY D., VAN DAMME M. en MEULEMANS K. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven binnenstad, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verloove, Claartje; Mondelaers, Lydie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis De vijf Wondekes

 • Omvat
  Burgerhuis Inde Dry Coppen

 • Omvat
  Classicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Drieuxcollege

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Heropgebouwde stadswoning

 • Omvat
  Laatclassicistisch herenhuis

 • Omvat
  Laatclassicistische stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Tweeverdiepingshuis

 • Omvat
  Woning met traditionele kern

 • Is deel van
  Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Schrijnmakersstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15104 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.