Geografisch thema

Sint-Maartensdal

ID: 15106   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15106

Beschrijving

Bestaat uit een sociaal huisvestingscomplex gelegen tussen de Sint-Maartenstraat, de Jan-Pieter Minckelersstraat en de Rijdende-Artillerielaan, doorkruist door de Mathias Van den Gheynlaan. Het geheel van in totaal negen vrijstaande gebouwen in een parkomgeving, werd tussen 1960 en 1972 opgetrokken op het terrein van en genoemd naar de voormalige Priorij van Sint-Maartensdal (Reguliere Kanunniken, 1433-1784), nadien Sint-Maartenskazerne (vanaf 1836), (Sint-Maartenstraat). De gronden werden omstreeks 1956 bouwrijp gemaakt en van de oorspronkelijke bebouwing rest geen spoor. Slechts twee kleine monumenten, één in witte en één in blauwe natuursteen, in een van de plantsoenen, herinneren aan het vroeger alhier gekazerneerde, zogenaamde regiment van de Rijdende Artillerie.


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sint-Maartensdal [online] https://id.erfgoed.net/themas/15106 (Geraadpleegd op 22-10-2020)