Geografisch thema

Strijdersstraat

ID: 15111   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15111

Beschrijving

Straat die vertrekt in de Nerviërsstraat, de Jean-Baptiste Van Monsstraat kruist, in een lichte knik doorloopt tot aan de Leybeek en via een afzwenking steegvormig uitmondt in de Jan-Pieter Minckelersstraat.

Aanleg en naamgeving gaan terug tot 1925-1928, toen de Samenwerkende Maatschappij Oud-Strijderswijk in dit stadsgedeelte het opgehoogde terrein aankocht dat eertijds was ingenomen door de keurkwekerij "La Fidelité" van de Leuvense hoogleraar Jean-Baptist Van Mons (1765-1842). In de door de stad doorgetrokken Jean-Baptiste Van Monsstraat en nieuw aangelegde Strijdersstraat liet deze maatschappij negenenzeventig goedkope woningen bouwen die ze verhuurde aan haar leden oud-strijders uit de Eerste Wereldoorlog. Inplantingsplannen, typeplattegronden en gevelopstanden staan op naam van architect G. Sterckx en dateren van 1924; de bouwvergunning werd afgeleverd begin 1925. Op een aantal na Wereldoorlog II herbouwde panden na (nrs. 1-9, 49, 51), bepaalt de oorspronkelijke homogene en kleinschalige seriebebouwing - met inbegrip van de hoekgebouwen - heden nog steeds de scenografie van de straat.

Vóór de Leybeek/Dyle loopt de straat uit op een grote open ruimte, waar ten westen geïsoleerd, een dominant woonblok (nr. 64-66) met studio's en appartementen (1968, architect P. Stevens) is ingeplant.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 84520-92810 (bouwverg. 30.10.1925); doss. 120290/6461 (bouwverg. 19.01.1968).

  • UYTTENHOVE P., CELIS J., De wederopbouw van Leuven na 1914, Leuven, 1991, p. 163-164.
  • UYTTERHOEVEN R., Leuven weleer. Deel 6. Op de Westhelling en langs de Vesten, Leuven, 1990, fig. 36a-b.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

  • Omvat
    Sociale woonwijk

  • Is deel van
    Leuven