Geografisch thema

Tweewatersstraat

ID: 15115   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15115

Beschrijving

Tot 1998 genoemd "Dijlestraat", vormt de Tweewatersstraat een korte en licht afhellende straat tussen de Jan-Pieter Minckelersstraat en de Dijle. Vanaf het straateinde tot de Dijlebrug op de Diestsevest, loopt een door populieren, de Dijle en Leibeek afgezoomd wandel- en fietspad, gekend als "Tussen Twee Waters". Aan pare zijde paalde voorheen de in 1904 aan de Jan-Pieter Minckelersstraat opgerichte brouwerij "De Eendracht", waarvan de gebouwen uit 1935 werden gesloopt in 1974, en recent door een supermarkt vervangen.

De onpare zijde wordt ingenomen door een reeks van acht arbeiderswoningen (nrs. 1-15), opgetrokken in 1910-1912 volgens een repetitief schema, met telkens een deur- en een venstertravee in de eerste, en één centrale travee in de tweede bouwlaag. Deze eenvormige doorsnee bebouwing met rode bakstenen gevelwand en pannen zadeldaken vertoont als tijdstyperende kenmerken: metalen I-balken met rozetten boven de rechthoekige muuropeningen en het contrasterend effect van de plint in hardsteen en de muurbanden en ontlastingsbogen in witte baksteen. Het oorspronkelijke houten schrijnwerk (planken deur, vensters met roedeverdeling) bleef bewaard in nr. 3, de oorspronkelijke kroonlijst op modillons in nummer 1.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 73439 (bouwverg. 22.01.1912), doss. 96086 (bouwverg. 31.10.1935).

  • UYTTERHOEVEN R., Leuven, bierstad door de eeuwen heen. Een uniek brokje lokale geschiedenis rond brouwen en drinken met documenten van de XVIIde tot de XXste eeuw, Kessel-lo, 1983, fig. 37.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties