Geografisch thema

Vissersstraat

ID: 15119   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15119

Beschrijving

Korte verbindingsstraat tussen Vismarkt en Vaartstraat, sinds 1811 met huidige benaming.

Als zogenaamde "Augustijnengang" verleende deze weg oorspronkelijk toegang tot de Augustijnenkerk, bedehuis van het gelijknamige klooster dat zich hier vestigde in 13de eeuw en einde 18de eeuw het volledige binnengebied Vissersstraat – Vismarkt – Dijle/oude stadswal (Karel Van Lotharingenstraat) - Vaartstraat innam (zie Vaartstraat). Na opheffing onder Frans Bewind werd het klooster in 1798 bij openbare verkoop toegewezen aan diverse particulieren. Op de meest noordelijke kavel lieten de nieuwe eigenaars in 1801 de kerk slopen en onmiddellijk daarna langs de verbrede Augustijnenweg - aan de huidige onpare zijde - nieuwe huizen optrekken, deels met recuperatiemateriaal van de sloop.

Nr. 1, het ruime hoekpand met de Vismarkt (en latere poort) werd gebouwd in 1802, nrs. 3 en 5 in 1803.

Nr. 7, eveneens opgetrokken in de beginjaren 1800, werd in 1907 gesloopt en herbouwd als een drie bouwlagen en vier traveeën tellend rijhuis met getoogde bovenvensters en op de begane grond een rechthoekig venster, dito deur en brede poort onder doorlopende ijzeren I-balk met rozetten. Nr. 9 fungeerde oorspronkelijk als achteruitrit van Vaartstraat nr. 31-33 met aan de Vissersstraat een koetspoort tussen blindvensters, doch werd kort nadien verbouwd tot een ruim pand van drie bouwlagen en vier traveeën met penantengevel en uiterst rechts een brede poorttravee; thans is de gevel voorzien van een cementbepleistering. Nr. 11 werd in 1907 gebouwd als een eenlaags atelier en in 1928 verbouwd tot zijn huidig voorkomen.

De overzijde is voornamelijk ingenomen door recente handels-/wooncomplexen, waaronder het hoekgebouw nr. 2-4, opgetrokken in een imitatieve traditionele stijl.

 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 68696 (bouwverg. 28.01.1907); doss. 68886 (bouwverg. 15.04.1907); doss. 88294 (bouwverg. 21.09.1928).

 • LEFEVER F.A., Daar waar de Augustijnen woonden …, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, deel 24, 1984, p. 97-132.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Laatclassicistisch ensemble

 • Is deel van
  Leuven