Geografisch thema

Zeelstraat

ID: 15124   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15124

Beschrijving

De Zeelstraat, genoemd naar de koorden- of zeelmarkt die er gehouden werd, komt reeds voor in een stadsrekeningen van 1487. Ze loopt in een afhellend tracé van de Naamsestraat naar de Oude Markt en heeft haar oude rooilijnen bewaard. Met uitzondering van de Universiteitshallen (Naamsestraat nr. 22), bleef geen enkel pand in de straat gespaard van de zware vernielingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De kort daarop volgende wederopbouw zorgde dan ook voor een vrij homogeen straatbeeld, dat vandaag gedomineerd wordt door handelspanden van twee en drie bouwlagen - respectievelijk aan de onpare en de pare zijde -, alle opgetrokken in baksteen met verwerking van similisteen en veelal met topconstructie. Op het nr. 4 na, bleven de oorspronkelijke puiomlijstingen bewaard. Het schrijnwerk werd nagenoeg overal vervangen.


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van A. Stevens

 • Omvat
  Handelshuis naar ontwerp van G. Decock

 • Omvat
  Handelshuis naar ontwerp van gebroeders Jotthier

 • Omvat
  Handelspand

 • Omvat
  Handelspand In den Beyaerd

 • Omvat
  Handelspand naar ontwerp van A. Mommaels

 • Omvat
  Handelspand naar ontwerp van Goethals

 • Omvat
  Stadswoning naar ontwerp van A. Stevens

 • Is deel van
  Leuven