Geografisch thema

Ferdinand Smoldersplein

ID
15125
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15125

Beschrijving

Plein met onregelmatige vorm, gelegen tussen Jodenstraat/Margarethaplein en Rijschoolstraat en genoemd naar Ferdinand Smolders, burgemeester van Leuven van 1922 tot 1926.

Eertijds bevond zich hier de Koralengang met de "Koralenhoek", waar eind 15de eeuw de koorknapen van het Sint-Pieterskapittel resideerden, en ertegenover lag de aloude herberg "de Wildeman" (Margarethaplein). Ten noordoosten was de site ingenomen door het Driutiuscollege, dat opgericht was in 1559 en herbouwd werd in 1775 (Schrijnmakersstraat). In 1893-1895 werd op de hoek met de Jodenstraat door ingenieur-architect A. Van Houcke het postgebouw opgericht, waarvoor de rooilijn van de Koralengang aan de westzijde werd verlegd.

Op het postkantoor na, zwaar geteisterd in 1914, onderging de site na de oorlog een grondige transformatie in 1922-1924 naar ontwerp van stadsarchitect E. Frische (1914). Van het nagenoeg volledig verwoeste Driutiuscollege bleef enkel de toegangspoort aan de Schrijnmakersstraat behouden, terwijl de rondboogarcade werd afgebroken en heropgericht in de tuin van het Vanderkelenmuseum (Savoyestraat nr. 6). Van de Koralengang - die werd gesupprimeerd - werd het bestaande tracé ten oosten verbreed en doorgetrokken tot de Rijschoolstraat en ten westen voorbij het postgebouw verruimd tot een rechthoekig plein, dat als het ware als voorplein ging fungeren tot het nieuwe monumentale gerechtsgebouw dat in 1923-1930 naar ontwerp van architect O. Francotte werd opgetrokken tussen Margarethaplein en Vaartstraat, en voorafgegaan werd door een imposante trappenpartij. Dezelfde architect zou in 1934 ook de tegenoverliggende pleinwand invullen met een uniform huizenensemble. Het plein zelf werd in 1936 centraal opgeluisterd met het standbeeld van P. Coutereel, dat omsloten werd door een met arduin afgezet, geknikt rechthoekig plantsoen. Middenin werd hier in 1955-1956 een gebogen rechthoekige breukstenen constructie opgericht, met arduinen dekplaten en centrale trappenpartij ten noorden, voor de installatie van openbare wc's (heden afgeschaft) onder het standbeeld, dat hiervoor tijdelijk werd gedemonteerd.

 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, Openbare Werken, doss. 18333 (1954-1957).

 • PEETERS M., Gids voor oud Leuven, Antwerpen, 1983, p. 67-71. VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 199.

Bron     : MONDELAERS L. & VERLOOVE C. met medewerking van VAN ROY D., VAN DAMME M. en MEULEMANS K. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven binnenstad, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Verloove, Claartje; Mondelaers, Lydie

De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Gerechtsgebouw

 • Omvat
  Hoofdpostgebouw

 • Omvat
  Standbeeld van Pieter Coutereel

 • Is deel van
  Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Ferdinand Smoldersplein [online], https://id.erfgoed.net/themas/15125 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.