Geografisch thema

Kapucijnenvoer

ID: 15131   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15131

Beschrijving

De lange Kapucijnenvoer heeft een kronkelig verloop tussen de Brusselsestraat en de Tervuursevest en wordt gekruist door de Biezenstraat, de Minderbroedersstraat, het Grasmushof, de Janseniusstraat, de Bankstraat en de Prosper Poulletlaan. De straat dankt deels haar naam aan de Voer, die ontspringt bij Tervuren, via de Cleyne Spuye de stad binnenstroomt en uitmondt in de Dijle aan de voet van de Keizersberg. In de tweede helft van de 19de eeuw werd de Voer binnen de vesten overwelfd: tussen Mechelse- en Brusselsestraat in 1863 (heden Fonteinstraat), tussen Brusselsestraat en Kruidtuin in 1869 en verder tot aan de vest in 1890. Het eerste deel van de straatnaam verwijst naar het voormalige Kapucijnenklooster dat in 1618 op de plaats van de huidige Kruidtuin gebouwd en in 1802 afgebroken werd. De randbebouwing was voor de 19de eeuw al een combinatie van kleinschalige werkmanshuizen, grootschalige gebouwen zoals de heden verdwenen kloosters van de Engelse nonnen en de kapucijnen, en open ruimten, zoals de Kruidtuin en de ommuurde tuin van het huis Ange De Bruyn (Biezentraat nr. 3).

Reeds in 1252 was de hoek van de Kapucijnenvoer en de Brusselsestraat gekend onder de naam "Coithuc", naar het derderangs bier dat door de vele brouwerijen in deze buurt werd gebrouwen. Hier bevond zich omstreeks het midden van de 15de eeuw de woonplaats van de stadsbouwmeester Mathieu De Layens. Het huidige driehoekige pleintje "De Cuythoek", met het gelijknamige restaurant (Kapucijnenvoer nr. 5) wordt gekenmerkt door een recente nieuwbouw (nrs. 2-4) naar ontwerp van P. Van Aerschot en restanten van de rijhuisbebouwing met sobere neoclassicistische lijstgevels (nrs. 6-8). In het straatgedeelte tot de Biezenstraat werd de huizenrij vanaf de jaren 1920 vervangen door grootschalige panden: aan pare straatzijde stichtten de zusters van Liefde een bejaardentehuis en werden appartementsgebouwen opgetrokken (nrs. 12, 14 en 16, Fr. Van den Heuvel, 1993); aan onpare zijde bouwde de Universiteit vanaf 1927 de Sint Rafaëlziekenhuizen uit. De zogenaamde verpleegsterschool (Kapucijnenvoer nr. 37), een merkwaardig en beeldbepalend modernistisch gebouw naar ontwerp van L. De Braekeleir uit 1932, en de vijf tot zeven bouwlagen hoge ziekenhuisgebouwen, opgetrokken tussen 1948 en 1959 in internationale, functionalistische stijl, hebben het oorspronkelijk uitzicht van de Kapucijnenvoer ingrijpend veranderd. Links van de Stadsschool nr. 3 (Kapucijnenvoer nr. 47) staan nog drie rijwoningen die herinneren aan de 19de-eeuwse configuratie, met bakstenen lijstgevels van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldaken, gekenmerkt door getoogde vensteropeningen en een houten kroonlijst met tandfries (nrs. 41-43), of gecementeerd en voorzien van doorlopende lekdrempels (nr. 45).

In het straatgedeelte van de Minderbroederstraat tot de vesten, bleven meerdere bebouwingslinten bewaard van de 19de-eeuwse, op privé initiatief tot stand gekomen werkmanswijken. Met uitzondering van de storende hoogbouw nrs. 49, 51, 67, zijn de rijwoningen nrs. 65, 73, 75-77 (1891), 81 (P. Langerock, 1891), 103-117, 119-129, 135-141 (O. Devos, 1913), 151 (L. Landeloos, 1912), 185-191 aan onpare zijde, en 58, 60, 76-82 aan pare zijde, typerende arbeidershuizen van rond de eeuwwisseling: twee tot drie bouwlagen hoog onder zadeldaken, vaak opgetrokken in rood baksteenmetselwerk, sober versierd met witte of gesinterde bakstenen muurbanden en ontlastingsbogen, ofwel volledig gecementeerd met decoratieve omlijstingen en kordons.

Het einde van de Kapucijnenvoer en de aansluiting met de vesten wordt gekenmerkt door een brede middenberm met plantsoen, fontein en beukenbomen, door een verkeersrotonde met het standbeeld van Sylvain Van de Weyer en door de heterogene bebouwing, aan onpare zijde met enkelhuizen uit het laatste kwart van de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw, en aan pare zijde voornamelijk met grote bouweenheden zoals het voormalige slachthuis (Kapucijnenvoer nrs. 112-114), het sociale appartementsgebouw nrs. 116-118 (Aolphe Bastinstraat nrs. 1-2), en de elf bouwlagen hoge woontoren "Soetewey" nrs. 122-124, dat in 1976 de plaats innam van het voormalige openluchtzwembad (E. Frische, 1911).

 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 20314 (bouwverg. 18.04.1871), doss. 51101 (bouwverg. 04.08.1890), doss. 51727 (bouwverg. 26.02.1891), doss. 51780 (bouwverg. 09.03.1891), doss. 67726 (bouwverg. 01.02.1906), doss. 69943 (bouwverg. 01.06.1908), doss. 70295 (bouwverg. 27.08.1908), doss. 74039 (bouwverg. 08.08.1912), doss. 75176 (bouwverg. 20.10.1913), doss. 116627/5286 (bouwverg. 08.02.1962), doss. 118844/5956 (bouwverg. 26.11.1964), doss. 124277/7793 (bouwverg. 09.01.1976).

 • LAHAYE P.J., Alles gaat voorbij…maar de kerk blijft staan. Een boek over de opkomst, groei, bloei, ondergang en wederopstanding van verenigingen, scholen, kloosters, bekende figuren...in de Sint Jacobswijk te Leuven, Leuven, 2002, p. 17-18.
 • PEETERS M., Gids voor oud Leuven, Antwerpen, 1983, p. 37-38, 118-121, 188-189, 242.
 • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer. Naar de Biest en tot aan de Westhelling, deel 5, Leuven, 1989, p. 70-75, 92-95, 100-102.
 • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer. Op de Westhelling en langs de Vesten, deel 6, Leuven, 1990, p. 118-126.
 • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 218-219, 495-496.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoningen
  Kapucijnenvoer 171-181 (Leuven)

 • Omvat
  Bel-etagewoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl
  Kapucijnenvoer 235 (Leuven)

 • Omvat
  Brouwerij
  Kapucijnenvoer 5 (Leuven)

 • Omvat
  Eclectische bel-etagewoningen
  Kapucijnenvoer 88-90 (Leuven)

 • Omvat
  Eclectische stadswoning
  Kapucijnenvoer 92 (Leuven)

 • Omvat
  Eclectische stadswoning van 1912
  Kapucijnenvoer 149 (Leuven)

 • Omvat
  Herenhuis
  Kapucijnenvoer 18 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekwoningen
  Kapucijnenvoer 243, Redingenstraat 118 (Leuven)

 • Omvat
  Kankerinstituut
  Kapucijnenvoer 33 (Leuven)

 • Omvat
  Klooster van de maricolen
  Kapucijnenvoer 32 (Leuven)

 • Omvat
  Modernistisch woonhuis van professor Van der Mueren
  Kapucijnenvoer 46 (Leuven)

 • Omvat
  Modernistische rijwoning
  Kapucijnenvoer 56 (Leuven)

 • Omvat
  Modernistische stadswoning
  Kapucijnenvoer 219 (Leuven)

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis van 1908
  Kapucijnenvoer 86 (Leuven)

 • Omvat
  Neoclassicistische arbeiderswoningen
  Kapucijnenvoer 62-64 (Leuven)

 • Omvat
  Neogotische stadswoning met puntgevel
  Kapucijnenvoer 26 (Leuven)

 • Omvat
  School Grasmushof en portierswoning
  Grasmushof 1-5, Kapucijnenvoer 48 (Leuven)

 • Omvat
  Sint-Rafaël- en Sint-Pietersziekenhuizen
  Brusselsestraat 69, Kapucijnenvoer 35-37, 47, Minderbroedersstraat 12, 32 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning naar ontwerp van F. Vandendael
  Kapucijnenvoer 34 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Kapucijnenvoer 143-147 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Kapucijnenvoer 153-159 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Kapucijnenvoer 207-213 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoningen naar ontwerp van J. Gustenhoven
  Kapucijnenvoer 94-98 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoningen ontworpen door O. Devos
  Kapucijnenvoer 100-104 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoningen van 1935
  Kapucijnenvoer 36-38 (Leuven)

 • Omvat
  Standbeeld van Sylvain Van de Weyer
  Kapucijnenvoer zonder nummer (Leuven)

 • Omvat
  Stedelijk Slachthuis
  Kapucijnenvoer 112-114, Slachthuislaan 1 (Leuven)

 • Omvat
  Stedelijke kruidtuin
  Kapucijnenvoer 30 (Leuven)

 • Omvat
  Twee stadswoningen van 1938
  Kapucijnenvoer 52-54 (Leuven)

 • Omvat
  Woning Goffaerts
  Kapucijnenvoer 22 (Leuven)

 • Is deel van
  Leuven
  Leuven (Leuven)