Geografisch thema

Biezen

ID: 15140   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15140

Beschrijving

Gelegen in Kwatrecht, uiterst westelijk gelegen gehucht van Wetteren, nabij buurgemeenten Melle en Destelbergen. Afbuigende straat gevat tussen de Brusselse- en de Kwatrechtsteenweg. Volgt het tracé van de heirbaan Gent naar Brussel, zoals opgetekend op de "Caerte ende discriptie figuerative vande gheel den Lande van Aelst" door J. Horenhault in 15(9)6. Op Poppkaart en oude kaarten gekend als "Ouden Heirweg" en "Oude Heirbaan", verwijzend naar dit vroegere tracé.


Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2003


Relaties

  • Omvat
    Ensemble van arbeiderswoningen

  • Omvat
    Parochiale lagere jongensschool

  • Is deel van
    Wetteren

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Biezen [online] https://id.erfgoed.net/themas/15140 (Geraadpleegd op 20-09-2020)