Geografisch thema

Adolph Bastinstraat

ID: 15148   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15148

Beschrijving

De Adolphe Bastinstraat werd in 1930 geopend als ontsluiting van de gelijknamige arbeiderswijk die hier door de "Gewestelijke Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken" werd aangelegd op stadsgronden gelegen tussen het Stedelijk Slachthuis (1908) en het Stedelijk Zwembad (1911). De nieuwe straat werd genoemd naar de Brusselse filantroop Adolphe Etienne Victor Joseph Bastin, die in 1903 in Leuven een jaarlijkse prijs aan een lovenswaardig arbeidersgezin instelde, ter herinnering aan zijn verongelukte neef Jules Bastin. De Maatschappij voor Goedkope Woningen, die vanaf 1921 een actieve bouwpolitiek voerde met diverse realisaties in het laaggelegen en nog onbebouwde zuidwesten van de stad, bouwde hier achtereenvolgens sociale appartementen (nummers 1-2, 1930), een gangstructuur met kleine rijwoningen (nummers 3-37, 4-38, 1930), en ruimere rijhuizen (nummers 39-43, 40-44, 1931), als uitlopers van een arbeiderswijk aan de Tervuursevest en de Heilige-Geeststraat. Het niveauverschil tussen deze gekasseide straten wordt, omwille van de moeilijkheden met de funderingen en zijgevels van de woningen, niet via een helling overbrugd, maar via een brede trap met drie bordessen.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 89192 (bouwv. 16.05.1930), doss. 91307 (bouwv. 28.11.1930), doss. 91496 (bouwv. 10.04.1931), doss. 107367 (bouwv. 14.11.1949), doss. 109049 bouwv. 08.10.1951), doss. 136087/874.1 (bouwv. 12.06.1985).

  • CELIS J., UYTTENHOVE P., De wederopbouw van Leuven na 1914, Leuven, 1991, p. 169.
  • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer 6. Op de Westhelling en langs de Vesten, Leuven, 1990, p. 122-123.
  • UYTTERHOEVEN R., 750 jaar Leuvense Parochies, Leuven, 2002, p. 147.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties