Geografisch thema

Molenstraat

ID
15171
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15171

Beschrijving

Oostelijk gelegen straat in gemeentecentrum tussen Wegvoeringstraat en Warandelaan. Oud tracé, reeds opgetekend in het Metingboek van 1701, en dito benaming historisch gerelateerd aan twee 18de-eeuwse houten windmolensites zoals aangeduid op de Poppkaart van rond 1860.

Aanvankelijk weinig bebouwde straat, waar in 1804 de nieuwe gemeentelijke begraafplaats werd aangelegd; in gebruik tot 1950; vervolgens geruimd en deels bebouwd.

Vanaf 1886 straat ook vestigingsplaats van het bloemmolenbedrijf "A. & N. Buyse" door Alphonse en Nestor Buysse, later gewijzigd in "De Molens van Wetteren"; activiteiten gestopt in 1919. Nijveraar Alphonse Buysse was tevens bouwheer en eigenaar van respectievelijk Villa Julia en woning Bombeke-Buysse in de Wegvoeringstraat nummer 21 en 102.

 • Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oostvlaanderen, in Kultureel Jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen 1960, Gent, 1962, p. 170-171.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2003


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Grafkapel van de familie Pottelsberghe de la Potterie

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Is deel van
  Wetteren


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Molenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15171 (Geraadpleegd op 14-06-2021)