Geografisch thema

Ten Ede Dorp

ID
15179
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15179

Beschrijving

Hoofdstraat van gehucht Ten Ede met nog veel kleinschalige bebouwing type boerenarbeidershuisjes van één bouwlaag bv. 5 en 7.

Samen met Overschelde vormt Ten Ede het overwegend landelijk gebleven deel van Wetteren ten noorden van de Schelde. Het landelijk gehucht en kerkdorp Wetteren-ten-Ede wordt in het zuiden begrensd door de Schelde, ten noorden door een stuifduin (de Prullenbos), die de scheiding vormt met de gemeente Laarne, ten westen door een oude Scheldearm, die als moerassig gebied grenst aan Melle en Heusden. Ten oosten grenst Ten Ede aan de wijk Overschelde. Een weinig uitgesproken langwerpig plein genaamd Ten Ede Dorp ligt centraal in het kerkdorp Wetteren-ten-Ede. In feite betreft het een verbreed onderdeel van de steenweg die oostwaarts naar Wetteren leidt, en zich westwaarts splitst in Heusdensteenweg en Mellesteenweg. De westgevel van de Sint-Annakapel, sedert 1875 de parochiekerk van Wetteren-ten-Ede, vormt de oostelijke begrenzing van dit plein.

De parochiekerk van Wetteren-ten-Ede paalt aan de noord- en oostzijde aan de openbare weg. Vóór de kerk bevindt zich een klein pleintje dat uitgeeft op het voetpad voor de pastorie. Het perceel dat ten zuiden aan de kerk paalt was van in 1875 tot in het begin van de jaren 1930 in gebruik als kerkhof. Thans vormt het een bebost terrein waarop in een recente periode een parochiezaal gebouwd werd. Aan dit vroeger kerkhof paalt zijdelings de pastorie met omringende tuin van de Sint-Annaparochie.

Achter het koor van de parochiekerk op een rond perk aan de splitsing met de Edeschoolstraat, Wetterensteenweg en Dompelhoekstraat, bevindt zich een Heilig Hartbeeld met gestrekte armen. Beeld in kunststof op een bakstenen driezijdige sokkel met afgeschuinde steunberen, geplaatst in 1950 door de parochie volgens een gedenkplaat. Opschrift luidt "Hulde / aan het / Heilig Hart / van / Jezus / door / de parochie / Sint-Anna / (Wetteren?) Ten Ede / Heilig Jaar / ? juli 1950".

 • Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Ruimtelijke ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, Archief.

Bron: BOGAERT C., DUCHÊNE H., LANCLUS K. & VERBEECK M. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20n, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verbeeck, Mieke; Duchêne, Helena
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met bloemisterij

 • Omvat
  Ensemble van boerenarbeiderswoningen

 • Omvat
  Gesubsidieerde vrije kleuterschool De Spelewei

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Oude gemeentelijke begraafplaats

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Anna

 • Omvat
  Pastorie Sint-Annaparochie met tuin

 • Omvat
  Stadswoning

 • Is deel van
  Wetteren


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Ten Ede Dorp [online], https://id.erfgoed.net/themas/15179 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.