Geografisch thema

Steenweg op Mol

ID: 1518   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1518

Beschrijving

Gedeelte van het tracé herkenbaar op de Ferrariskaart (circa 1775); maakt thans deel uit van de van het westen naar het zuidoosten lopende as Turnhout-Retie, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw. Overwegend een heterogene 20ste-eeuwse bebouwing; naar het centrum toe lintbebouwing afwisselend met vrijstaande, banale woningbouw, complexen of bedrijven; naar Retie toe schaarser bebouwd, her en der oude toegangspoorten, monumentale bomendreven en paviljoentjes of boswachtershuisjes die nog refereren aan voormalige 19de-eeuwse domeinen van grootgrondbezitters en industrilen (zie inleiding gemeente, Staatsbaan nr. 1, nr. 222).

 • VERDEGEM A.C.J., Beknopt kalendarium betrekkelijk de Turnhoutse banmolens, in Taxandria. Nieuwe Reeks, LXV, 1993, p. 131-154.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Domein De Witte Brem

 • Omvat
  Domein Het Zwaneven

 • Omvat
  Dorpswoning in cottagestijl

 • Omvat
  Hoeve in L-vorm

 • Omvat
  Parochiekerk Onbevlekt Hart van Maria

 • Omvat
  Windmolen

 • Is deel van
  Oud-Turnhout